DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

O WRZOS : Zarząd

Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych wybierany jest na kadencje 4 letnią przez przedstawicieli Związków Regionalnych oraz Organizacji Ogólnopolskich w trakcie Walnego Zebrania.

 

ZARZĄD WRZOS W KADENCJI 2015 – 2019

 

Cezary Miżejewski – prezes WRZOS

absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, działacz społeczny, w roku 2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwie Polityki Społecznej. Pełnił m.in.funkcję sekretarza zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynował prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej oraz Strategią Polityki Społecznej 2007–2013, członek Rady Ekspertów Społecznych, Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu EAPN, Rady Działalności Pożytku Publicznego. W Zarządzie WRZOS od 09.05.2013r.

 

Agnieszka Krawczyk-Balon – wiceprezes WRZOS

socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od  roku 2002 pracuje we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, w której funkcję dyrektora WZROS sprawowała w latach 2007-2011. Wiceprzewodnicząca Rady Pomocy Społecznej w kadencji 2010-2013. Wiceprezes Zarządu WRZOS w drugiej kadencji.

 

Bartłomiej Głuszak – wiceprezes WRZOS

Polityk społeczny. Absolwent politologii na Akademii Jana Kazimierza i animacji środowisk lokalnych na Uniwersytecie Gdańskim – Szkoły Animatorów Społecznych. Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Członek zarządu inicjatywy UE ds. turystyki seniorów. Dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”. Specjalista z zakresu funkcjonowania i współpracy organizacji pozarządowych, zwłaszcza socjalnych, innowacji społecznych, budowy partnerstw, tworzenia miejscowości tematycznych. Laureat nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za osiągnięcia na polu pomocy społecznej, Nagrody im. Heleny Radlińskiej w kategorii Animator, nagrody EduInspirator Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii edukacja dorosłych. 

 

Anna Kruczek – członek Zarządu WRZOS

socjolog, absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych, prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Koordynatorka projektów, doradca w programach indywidualnego wsparcia merytorycznego dla trzeciego sektora. Trener szkoleń dla organizacji pozarządowych, ewaluator projektów finansowanych z EFS, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020, członek Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego, członek Społecznej Rady Śląskiego oddziału NFZ.

 

Bartosz Mioduszewski – członek Zarządu WRZOS

kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat związany z sektorem pozarządowym. Ekspert specjalizujący się w temacie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kulturze, w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, edukacji oraz aktywizacji zawodowej, społecznej i ekonomicznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem. Jest m.in. wiceprezesem Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, zasiada w wielu eksperckich grupach konsultacyjnych. W Zarządzie WRZOS od 9.05.2013r.

 

Marek Borowski członek Zarządu WRZOS

Z zawodu nauczyciel matematyki, związany z sektorem pozarządowym od 1993 roku, kiedy to założył stowarzyszenie na rzecz dzieci wiejskich.  Zaangażowany w politykę społeczna, edukację i przedsiębiorczość społeczną. Założyciel  i prezes Banku Żywności w Olsztynie. Od roku 2002 prezes Federacji Polskich Banków Żywności. W 2000  roku współzałożyciel Fundacji Ziemi Olsztyńskiej, która to rocznie udziela około 50 stypendiów socjalnych i naukowych. W 2004 roku współzałożyciel Federacji Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko - Mazurskiego Fos-a, pierwszy jej Prezes, a obecnie Wiceprezes. Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego województwa Warmińsko –Mazurskiego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III i V kadencji. W działalność WRZOS zaangażował się w  2007 roku, najpierw jak Wiceprezes, w latach  2009 - 2011 pełnił funkcję prezesa Zarządu WRZOS.

 

Waldemar Weihs - członek Zarządu WRZOS

prawnik, absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej. Prezes Fundacji „Merkury” i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Inicjator współpracy ze Wschodem. Miłośnik podniebnych podróży. Przez 9 lat działał i pracował w MONAR-ze w Zielonej Górze i Nowej Soli, a potem w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Wałbrzychu (1982-1991). Przez 2 lata pełnił funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii. Od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem „Jowisz”, przekształconym w 2004 r. w Fundację „Merkury”. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych: Radia "Jowisz" w Jeleniej Górze i potem także Radia "Wałbrzych". Inicjator i twórca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz koalicji i związków organizacji na Dolnym Śląsku. 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Maria Wawer
przewodnicząca komisji

 

Wioletta Umławska
członek komisji

 

Zofia Kulikowska
członek komisji