DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina – Forum Debaty Publicznej
2011-10-28

W dniu 18 października 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Praca dla osób starszych”, organizowana w ramach działań Forum Debaty Publicznej. Było to kolejne spotkanie poświęcone procesowi starzenia się społeczeństwa i niskiej aktywności zawodowej osób dojrzałych i starszych.

 

Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwszą stanowił panel ogólny, podczas którego przedstawiciele świata nauki i środowisk pozarządowych wypowiadali się na temat aktywności zawodowej i zatrudniania osób z grupy 50+, kwestii emerytur i skutków uwidaczniającej się coraz bardziej zmianie demograficznej.

 

Część druga poświęcona została warsztatom tematycznym, które odbyły się w czterech grupach i dotyczyły działań administracji publicznej wobec aktywności zawodowej osób starszych; uwarunkowań aktywności zawodowej osób starszych w świetle ich środowisk zawodowych; społecznych uwarunkowań aktywności zawodowej osób starszych na rynku pracy oraz tematu wsparcia, jakiego media mogą udzielać osobą starszym.

 

Szczegółowe informacje o konferencji i jej podsumowanie znajdują się na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: www.prezydent.pl