DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

"Zysk z dojrzałości" – konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
2011-12-16

Pomimo napiętego czasu przedświątecznego ostatnie przygotowania do nadchodzącego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 trwają zarówno w sektorze społecznym, publicznym, jak i prywatnym. W piątek 16 grudnia, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja dotycząca dobrych praktyk zarządzania wiekiem, w której udział wzięli przedstawiciele każdego z powyższych sektorów.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia dotychczasowych wyników projektu „Zysk z dojrzałości” – inicjatywy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, skierowanej do pracodawców, której głównym celem jest upowszechnienie informacji na temat europejskich i amerykańskich rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem. Kwestia pełniejszej aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia była następnie przedmiotem dyskusji uczestników konferencji.Tematem podkreślanym przez wszystkich prelegentów była konieczność organizowania społecznych działań informacyjno-aktywizacyjnych, by problem zrozumienia złożoności kwestii pracy i zatrudniania osób dojrzałych zniwelować do możliwie niskiego poziomu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami i dotychczasowymi rezultatami projektu „Zysk z dojrzałości” na stronie www.zysk50plus.pl