DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

PO FIO 2012 – konkurs ogłoszony
2012-01-13

W dniu 13 stycznia 2012 roku został ogłoszony konkurs ofert na projekty dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego głównym celem jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.  

 

W  tegorocznym cyklu konkursu PO FIO, można ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach priorytetów:

 

I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;

II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;

IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej

 

oraz komponentu regionalnego i komponentu wolontariatu długoterminowego.

 

Wszelkie informacje na temat zasad składania ofert, terminów oraz dokumentacji projektowej znajdują się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl, w zakładce PO FIO 2012.

 

Konkurs trwa do poniedziałku 6 lutego 2012 roku.