DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Pozarządowe Centrum Kompetencyjne w Łodzi
2012-02-16

Projekt „Sprawne Organizacja Pozarządowe - Pozarządowe Centrum Kompetencyjne” jest efektem kilkuletniej współpracy Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego z  Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Hesji. Celem projektu jest wielopoziomowe wsparcie organizacji III sektora w zakresie zarządzania i finansowania prowadzonych działań, budowania współpracy i partnerstwa w regionie. Ponadto projekt ma na celu stworzenie powiatowych koalicji organizacji pozarządowych oraz pozyskiwanie nowych członków Rady. Wynikiem doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu będzie utworzenie Pozarządowego Centrum Kompetencji.

 

Grupę docelową projektu stanowi 21 organizacji pozarządowych woj. łódzkiego, z powiatów kutnowskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego. Poprzez udział w przewidzianych szkoleniach, konferencjach z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego z Niemiec, wizytach studyjnych oraz świadczonemu doradztwu specjalistycznemu, uczestnicy projektu będą mieli okazję  nie tylko podnieść swoje kompetencje, ale także poznać metody pracy socjalnej przedstawione przez partnera niemieckiego.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.rada-lodzkie.org.pl