DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Działania KraFOS w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
2012-02-20

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS  prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek rozpoczął działalność w 2009 roku w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w Programie „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”.  W ramach działalności Ośrodka zapewniane jest wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Ponadto w pracę Ośrodka zaangażowana jest grupa wolontariuszy, pełniących funkcję asystenta pokrzywdzonego.

 

Obecnie  prowadzone są działania przygotowawcze do „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja zaplanowana jest w dniach od 20 lutego do 25 lutego, w całym kraju odbędą się bezpłatne dyżury specjalistów: prawników, adwokatów, radców prawnych, psychologów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji i pracowników socjalnych. Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

W Krakowie w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w siedzibie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ul. Bolesława Komorowskiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-13.00, dyżury pełnić będą specjaliści: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, specjaliści Ośrodka oraz podmiotów współpracujących w ramach Sieci, udzielając bezpłatnych informacji prawnych oraz pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym.

 

Ponadto osoby potrzebujące wsparcia będą mogły uzyskać pomoc oraz niezbędne informacje drogą telefoniczną pod numerem: 12 421 22 88, oraz drogą mailową: pokrzywdzeni.krakow@op.pl.