DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu
2012-02-24

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS właśnie zakończyło realizację polsko-niemieckiego projektu, w ramach którego osoby niepełnosprawne skorzystać mogły z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w zakresie: spraw prawnych - udzielamy informacji prawnej, pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym; spraw socjalnych - w szczególności w zakresie ulg i uprawnień socjalnych, rehabilitacji i edukacji, a także wsparcia psychologicznego.

 

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie procesu badawczego, którego celem było zebranie informacji o możliwości dostępu do obiektów kluczowych dla osób niepełnosprawnych, tj. instytucji, urzędów, obiektów kulturalnych oraz placówek handlowych znajdujących się na terenie Podgórza.

Na podstawie zebranych danych został opracowany i wydany informator „Podgórze bez barier” – w formie papierowej i elektronicznej - na temat dostępności ww. obiektów dla osób niepełnosprawnych. Informator dostępny jest na stronach KraFOS, Urzędu Miasta Krakowa, krakowskiego MOPSu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Obecnie KraFOS zajmuje się dystrybucją Informatora.

 

Projekt "Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu (DCK_Podgórze)" realizowany był przy współpracy der PARITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie finansowe projektu było udzielane przez Akcję Człowiek. W dniu 20 stycznia 2012 odbyła się konferencja międzynarodowa podsumowująca działania  Dzielnicowego Centrum Kompetencyjnego