DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Konferencja pt. "Ekonomia społeczna na Mazowszu - działania i wyzwania" inaugurująca projekt Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu.
2012-02-29

Podczas konferencji omawiane były możliwości uzyskania wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz przykłady dobrze funkcjonujących ośrodków ekonomii społecznej na Mazowszu. Można było się również dowiedzieć się jakie wyzwania w tej dziedzinie niesie przyszłość oraz posłuchać o przedsięwzięciach podejmowanych przez organizacje promujące ekonomie społeczną.

 

Celem projektu OWIES jest wspieranie osób i instytucji, które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną. Dzięki niemu można dowiedzieć się jak założyć i sprawnie zarządzać stowarzyszeniem, fundacją, spółdzielnią (lub innym podmiotem ekonomii społecznej) oraz jak prowadzić w ich ramach działalność gospodarczą. 

 

Projekt prowadzony jest przez Stowarzyszenie BORIS, niezależną organizacją pozarządową wspierającą wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne, których celem są działania na rzecz dobra publicznego.

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie http://ekonomiaspoleczna.boris.org.pl