DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Projekty : Projekty bieżące
Innowacje do upowszechniania

Fundacja „Merkury” informuje, iż w ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” wybrała 4 z pośród 40 innowacji do upowszechniania.

Wybrane innowacje dostępne są stronach internetowych:

  1. „SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ PRODUKCJI ROZPROSZONEJ” www.panato.org.pl
  2. „SAMODZIELNIE DOKONUJE WYBORU” www.tus.org.pl
  3. „GRA O PRACĘ” www.cpt.szczecin.pl
  4. „NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEZ NA RYNKU PRACY” www. fundacjainceptum.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami.

Punkty Inkubacji Innowacji
2016-08-08

WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:

  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

 

Kontakt do animatorów WRZOS:

Kamila Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) – tel. 531 022 712

Agnieszka Deja (agnieszka.deja@wrzos.org.pl) – tel. 22 826 52 46

 

 

 

Wspólnota  Robocza Związków Organizacji Socjalnych jako partner realizuje projekt „Punkty Inkubacji Innowacji”.

 

Celem projektu jest:

1. Stworzenie nowych/usprawnianie istniejących rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie 32 innowacyjnych pomysłów w tym zakresie i upowszechnienie min. 4 przetestowanych i przygotowanych do wdrażania.

2. Wypracowanie metod skutecznego animowania i inkubowania innowacji prowadzących do poprawy jakości i efektywności usług społecznych.

 

Planowane efekty:

  • poprzez system zachęt i wsparcia projekt umożliwi – animację minimum 70 pomysłów, przede wszystkim pochodzących od grup bezpośrednich odbiorców i użytkowników, opracowanie i wsparcie 32 grantów, przetestowanie i ewaluację 17 oraz wybór 4 do upowszechniania,
  • przetestowanie koncepcji prowadzenia inkubatora innowacji.

 

Wartość projektu: 2 815 464,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 730 584,50 zł

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 28.02.2018

 

Lider projektu: Fundacja „Merkury” – www.merkury.org.pl

Doradztwo i Kariera dla osób niepełnosprawnych
2016-08-08

Projekt Doradztwo i Kariera skierowany jest do osób niepełnosprawnych zainteresowanych wejściem lub powrotem na otwarty rynek pracy.

Od 2006 WRZOS wraz z partnerami regionalnymi prowadzi biura karier, w których osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów oraz prawników.

Bieżąca edycja projektu realizowana od kwietnia 2015 roku do marca 2017 roku oferuje wsparcie osobom z województw: małopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


+ więcej

„Porozmawiajmy o pieniądzach”
2015-10-06

Realizacja zadań publicznych może stać się domeną organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Trzeba tylko wzmocnić swoje kompetencje instytucjonalne, żeby temu sprostać! Chcemy Wam w tym pomóc.

 

Coraz ważniejsze będzie miejsce organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w realizacji zadań publicznych. Niektóre typy usług użyteczności publicznej mogą stać się domeną organizacji pozarządowych, jeśli te będą odpowiednio przygotowanie, by podjąć się ich realizacji. Polska legislacja zmierza ku temu, żeby dać tym podmiotom wyraźnie uprzywilejowane miejsce przy ubieganiu się o możliwość realizacji tego rodzaju zadań zlecanych przez samorząd. Jednocześnie istotne jest, żeby same organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne były dobrze przygotowane do ich podjęcia, co od strony formalnej wiążę się z decyzją o uruchomienia  odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności  gospodarczej.

 

Tej ostatniej kwestii dotyczy projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach”.

 

 

W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej
2015-02-16

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur, zasad współpracy, komunikacji, pozyskiwania, przepływu informacji, uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych - osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją szczebla samorządowego i rządowego w kształtowaniu polityki społecznej, szczególnie w obszarze pomocy i usług społecznych. +więcej