DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Dobre praktyki w instytucjach ekonomii społecznej
2012-12-17

Raport dobrych praktyk został opracowany na podstawie materiałów zebranych w trakcie dwóch wizyt studyjnych do Niemiec, które odbyły się w ramach projektu "TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej", współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Projekty innowacyjne.

 

Projekt TORO jest realizowany w okresie 1 stycznia 2011 r. – 30 kwietnia 2013 r. Jego głównym celem jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji polityk publicznych oraz wzmocnienie efektywności ich działań w zakresie realizacji strategii społecznych na poziomie lokalnym. Ważnym celem projektu jest doprowadzenie do integracji działań jednostek samorządu terytorialnego i instytucji ekonomii społecznej.

 

Liderem projektu TORO jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego z Ciechanowa, WYG International Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska, Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

 

Mamy nadzieję, że zarówno Raport dobrych praktyk, jak i załączone do niego ekspertyzy specjalistyczne, będą inspiracją do wzmacniania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną oraz podejmowania nowych inicjatyw na rzecz wzmacniania mechanizmów finansowania organizacji pozarządowych w Polsce. Zachęcamy do lektury - linki poniżej!

 

Do pobrania:

RAPORT DOBRYCH PRAKTYK

GOSPODARKA SPOŁECZNA W NIEMCZECH - WYBRANE ASKPEKTY

DORADZTWO FINANSOWE DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT