DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

"Rok się kończy, ale idea pozostaje"
2012-12-20

Konferencję, która odbyła się 19 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, otworzył minister Władysław Kosiniak-Kamysz słusznie zauważając, że „rok się kończy, ale idea pozostaje”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych i wspólnie z nimi. Było to oficjalne podsumowanie Europejskiego Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce.

 

Minister zaznaczył, że w ramach prac podejmowanych i realizowanych w tematycznym roku 2012, udało się powołać Departament Polityki Senioralnej, a także uruchomić dedykowany osobom starszym i działaniom na ich rzecz program finansowy – czyli „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013”. W roku 2012/2013 zostało na niego przeznaczone 20 mln zł. W kolejnej edycji, która planowana jest na przełom marca i kwietnia 2013 roku, MPiPS planuje przeznaczyć na dofinansowanie działań programu ok. 40 mln zł.

 

Minister Kosiniak-Kamysz przekazał również uczestnikom konferencji wiadomość, że wysiłki Polski w zakresie działań na rzecz osób starszych zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andora, który wymienił nasz kraj jako jeden z trzech tegorocznych przodowników w dziedzinie polityki senioralnej. Na zakończenie podał przykład Irlandii, gdzie działa obywatelski Parlament Seniorów, stanowiący ciało doradcze i opiniotwórcze – poddał również pomysł, że podobne ciało można spróbować powołać w Polsce, bazując np. na dotychczasowych doświadczeniach regionalnych/wojewódzkich Rad Seniorów. Pomysł ten spotkał się z wielce pozytywnym przyjęciem zgromadzonych, nawiązywali do niego niemal wszyscy kolejni prelegenci.

 

Kolejną przemowę wygłosiła dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS, pani Marzena Breza, podsumowując tegoroczny ASOS - w ramach którego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło ponad 1400 ofert konkursowych, zaś 425 podmiotów otrzymało środki finansowe. Dyrektor Breza zaznaczyła, że program ASOS to dopiero początek drogi w działaniach na rzecz stowrzenia spójnej strategii na rzecz osób starszych.

 

W dalszej części konferencji zostały przedstawione doświadczenia partnerów strony publicznej i pozarządowej w realizacji działań na rzecz osób starszych w ramach roku tematycznego ER2012. Najważniejszym ich wynikiem jest zmiana postrzegania osób starszych i ich wkładu w życie społeczne - z problemu, na możliwość i wielki potencjał. Co może tylko cieszyć i napawać siłą do podejmowania kolejnych działań!

 

Więcej informacji oraz zdjęcia z Konferencji, znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.