DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Prasa z Elbląga o naszych uczestnikach projektu "Aktywny senior - najlepszych rzecznikach swoich społeczności"
2012-12-28

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w ramach zorganizowanego projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" przeprowadziła trzydniową wizytę studyjną na Warmii i Mazurach. Seniorzy i ich asystenci, którzy brali udział w ww. wizycie, przyjechali  z ośmiu województw. Zostali zaproszeni m.in. na spotkania w lokalnych organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

 

Tak się działa w Elblągu

12 grudnia w budynku Biblioteki Elbląskiej miało miejsce spotkanie aktywnych seniorów z lokalnymi reprezentantami ich interesów, w skład których wchodzili: Teresa Urban – Pełnomocnik Prezydenta Elbląga do spraw Osób Starszych, Maria Kosecka – Radna Rady Miejskiej, negocjator kampanii społecznej „Bezpieczny senior” oraz Józef Nowicki - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Długoterminowa miejska kampania społeczna "Bezpieczny Senior" rozpoczęła się w Elblągu już we wrześniu. Ma ona na celu m.in. uświadamianie osób starszych, w jakich miejscach i z czyjej strony mogą czyhać na nich niebezpieczeństwa. Na spotkaniu wymieniano m.in. metody, jakimi posługują się przestępcy, chcący oszukać seniorów, mówiono też o sposobach unikania przykrych zdarzeń z nimi związanych. – Kiedy usłyszałam, że takie przestępstwa są nagminne, to poprosiłam najważniejsze instytucje w mieście, które mają do czynienia z osobami starszymi, aby pomogły w rozpowszechnianiu komunikatów ostrzegających ich przed przestępcami – mówiła Kosecka. W trwającym obecnie okresie przedświątecznym liczba podobnych wykroczeń znacząco wzrasta. Dlatego też w Elblągu prowadzone są różne akcje, m.in. w hipermarketach rozdawane są ulotki, mające zachęcić osoby 60+ do wzmożonej czujności, w lokalnej telewizji emitowane są komunikaty, a także drukowane są informacje w gazetach.

 

Kampania ta nie miałaby takiego powodzenia, gdyby na ulotkach zostali przedstawieni anonimowi ludzie. Stąd też zdecydowano się na umieszczenie w informatorze zdjęć konkretnych osób, które są przez starszych Elblążan rozpoznawane i cenione. Twarzami kampanii zostali więc: wymieniana wcześniej Teresa Urban i Józef Nowicki, jak też Stanisław Puchalski – Rzecznik Praw Osób Starszych i Prezes Fundacji Elbląg oraz Krystyna Adamska Przewodnicząca Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Elblągu.

 

"Bezpieczny Senior" to nie tylko ostrzeżenia przez złodziejami i oszustami, to także wskazanie innych kwestii, które dotykają osób starszych, m.in. poruszane są tematy związane z prawidłowym odżywaniem w podeszłym wieku czy też przestrogi, aby nie kupować tańszych leków z „drugiego obiegu”, bo mogą one być groźne w skutkach dla życia człowieka. Bardzo ważne przy tym jest również rozprowadzanie ulotek informacyjnych, zawierających ostrzeżenia oraz numery telefonów, pod które seniorzy mogą dzwonić, aby uzyskać pomoc.

 

W ramach budżetu obywatelskiego w Elblągu wybrano m.in. dwie propozycje, które dotyczą budowy placów rekreacyjno-wypoczynkowych przystosowanych infrastrukturalnie pod kątem osób starszych. Na styczeń 2013 planowane jest również spotkanie, dotyczące utworzenia funduszu pomocowego dla seniorów, którzy są zasłużeni dla miasta. W ubiegłym roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych odbył się cykl wykładów na temat osób i obszarów, które mogą nieść z sobą potencjalne zagrożenie dla osób starszych. W tym samym miejscu miały również miejsce wykłady, dotyczące współżycia w sąsiedztwie oraz tego, jakie prawa przysługują seniorom. W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, na UTWiON w Elblągu odbyło się wiele działań łączących pokolenia, m.in. w październiku w Kadynach miały miejsce  warsztaty dla liderów, w których oprócz seniorów brała również udział młodzież z elbląskich szkół średnich: Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych i Zespołu Szkół Gospodarczych. Młodzi ludzie świetnie dogadywali się ze starszymi, wykonując z nimi wspólne czynności, takie jak np. podstawy obsługi komputera czy wspólne gotowanie. Podczas wieczoru integracyjnego obie grupy wiekowe nie miały problemów z nawiązywaniem międzypokoleniowych interakcji.

 

Praktyka przede wszystkim

Goście z różnych rejonów Polski byli pod wrażeniem pomysłów, jakie zastosowano w warmińsko-mazurskim, a szczególnie w Elblągu, który jest przykładem pozytywnych rozwiązań na rzecz osób starszych. – Zastosowania, które tutaj padły, są sensowne, praktyczne, innowacyjne i przede wszystkim warte użycia. W innych miastach są problemy z powołaniem rady zajmującej się problemami osób starszych i niepełnosprawnych, a w Elblągu udało się to zrobić  - mówił senior z Zielonej Góry. – Dziękuję przede wszystkim za informacje, można było usłyszeć propozycje wielu ciekawych rozwiązań już sprawdzonych i działających, a to jest bardzo dużo-bo może być wiele propozycji, ale nie wiemy jak się one sprawdzą, kiedy nie ma praktyki. – powiedziała aktywna seniorka.  – A tutaj widzimy, że coś było wykonane i się sprawdziło – dodał pan z Zielonej Góry.

 

Po spotkaniu grupa seniorów udała się na zwiedzanie elbląskiej Starówki.

 

[* Powyższy artykuł został napisany przez dziennikarzy z Elbląga, którzy towarzyszyli nam w trakcie jednego dnia wizyty studyjnej - przedrukowujemy jego treść w otrzymanym, niezmienionym brzmieniu. Projekt "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.]