DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Seminarium na temat ewaluacji projektu TORO
2013-02-28

Projekt "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" realizowany jest od stycznia 2011 roku przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z sześcioma organizacjami krajowymi: Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie,WYG International Sp. z o.o.Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji SocjalnychStowarzyszeniem Interwencji PrawnejBankiem Ochrony Środowiska S.A.Polsko - Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich oraz partnerem zagranicznym: Stowarzyszeniem Niemiecko – Polskiej Współpracy Socjalnej

 

Celem projektu TORO jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu ich wsparcia, na który składają się cztery narzędzia stanowiące produkty projektu: Instrument Finansowy, System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć, Wieloletni Program Współpracy z instytucjami ekonomii społecznej oraz Mechanizm Wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Każdy z czterech produktów został opracowany i testowo wdrożony w III i IV kwartale 2012 roku wśród jednostek/instytucji, którym docelowo był dedykowany. Proces testowego wdrażania poddany został ewaluacji wewnętrznej oraz zewnętrznemu audytowi - czego wyniki zostały omówione w trakcie seminarium upowszechniającego w dniu 28 lutego 2013 r, którego wnioski i rekomendacje zostaną wkrótce szerzej udostępnione. Istotną konkluzją jest, że poczynione dotychczas działania świadczą o gotowości wszystkich interesariuszy związanych w Warszawie (i na Mazowszu) z tematyką ekonomii społecznej, do podejmowania dalszych działań na rzecz jej wzmacniania i rozwoju. 

 

Więcej informacji o Projekcie TORO i jego produktach na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, o ogólnym wpływie projektu na kształt ekonomii społecznej w Warszawie TUTAJ. Projekt "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.