DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl













Spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej
2013-03-27

Spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 26.03.2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rozpoczęło się od przedstawienia informacji na temat Active Ageing Index (AAI), stanowiącego narzędzie do pomiaru niewykorzystanego potencjału społecznego osób starszych , pomiaru poziomu niezależności ich życia oraz aktywności w procesie starzenia się.

 

Wskaźnik ten obejmuje cztery kluczowe obszary: Zatrudnienie, Aktywność Społeczna, Niezależność i Bezpieczeństwo oraz Zdolność do aktywnego starzenia się. Wyniki nie stawiają Polski w najlepszym świetle – znajdujemy się bowiem na ostanim, 27 miejscu w indeksie – mamy najsłabsze wyniki w zakresie aktywności społecznej osób starszych i zatrudnienia.

 

Wnioskowane jest, by tę aktywność wzmacniać, co będzie miało jasne przełożenie na możliwości dalszego tworzenia efektywnej polityki na rzecz seniorów.

 

Następnie wystąpił prof. Błędowski, przypominając z czym zasadniczo wiążę się w Polsce starość, mocno podkreślając jej płeć i stan cywilny –feminizacja starości, singularyzacja, słabe więzi społeczne, m.in. z powodu zaniku wielopokoleniowości i rozproszenia rodzin. Podkreślił wagę nasilającego się zjawiska długowieczności, m.in. w odniesieniu do wyników badań PolSenior, a tym samym tzw. podwójnej starości i wynikającej z niej potrzeby realizacji działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa zarówno w obszarze ich aktywizacji, jak również opieki zdrowotnej i długoterminowej.

 

Proseniorskie działania samorządów terytorialnych są na przyszłość wysoce wskazane; „polityka senioralna powinna być polityką pomocy w organizowaniu życia seniorów”.

 

Dyskusja członków Rady wokół wystąpień dotyczyła przede wszystkim poruszanych przez prelegentów kwestii, czyli wysokiej konieczności wspierania aktywności osób starszych i „wyciągania ich z domów”; poważnego potraktowania sytuacji postępującej zmiany demograficznej – tak by przestać „tylko mówić”, a zacząć działać, rozpisując plany i strategie działań na okres kilku lat (założenia strategiczne, m.in. Rada); wspieranie usług opiekuńczych, inicjatyw oddolnych; LLL (w tym nie tylko realizowane przez UTW) Prace powinny bazować na twardych danych statystycznych i dobrych praktykach z działań organizacji senioralnych/działających na rzecz seniorów.

 

Kolejne spotkanie Rady, w trakcie którego omawiane będą szczegółowe plany i konkretne założenia działań, już w kwietniu.