DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Debaty dotyczące budowania reprezentacji seniorów
2013-05-17

Podobnie jak większość państw Europejskich, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Wyróżniamy się jednak niekorzystnie stopniem zaangażowania osób starszych w życie społeczne, co spowodowane jest wieloma czynnikami. Brak stałych relacji rodzinnych, koleżeńskich czy sąsiedzkich, wciąż niewysoki stopień uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach oferowanych przez organizacje i instytucje samorządowe, a przede wszystkim widmo osamotnienia w okresie dojrzałości – to najczęstsze przejawy tego problemu.

 

Na jego rozwiązanie można mieć wpływ, szczególnie w drodze współpracy wielu środowisk, władz i instytucji. Kierując się wieloletnim doświadczeniem organizacji członkowskich WRZOS zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych, wierzymy, że ujęcie diagnozy sytuacji i propozycji możliwych rozwiązań w planie lub strategii dotyczącej polityki senioralnej jest naszym wspólnym międzypokoleniowym zobowiązaniem.

Kwestii miejsca osób starszych w politykach publicznych chcielibyśmy poświęcić szereg debat wojewódzkich, do których włączą się nie tylko organizacje senioralne, lecz także przedstawiciele władz regionalnych, instytucji życia publicznego i wszystkich zainteresowanych aktywnym społeczeństwem.

 

Idea debat zrodziła się w odpowiedzi na wnioski organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, które od lat aktywnie wspierając działania realizowane przez osoby starsze i na ich rzecz. Organizacje WRZOS, prowadząc szereg projektów senioralnych, niejednokrotnie odnotowały potrzebę budowy polityki senioralnej poprzez partnerską współpracę administracji z reprezentacją środowisk seniorskich. Wobec braku włączenia opinii wszystkich interesariuszy, zapisom strategii politycznych bliżej będzie do teoretycznych założeń, niż rzeczywistych odpowiedzi na występujące problemy.

 

Organizacje pozarządowe od lat postulują, by problemy społeczne omawiać na możliwie najbliższym im poziomie, dlatego niezbędna jest w naszej ocenie debata dotycząca budowania reprezentacji środowisk seniorskich na poziomie regionów.

 

Debaty wojewódzkie organizowane są w ramach projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”, którego celem jest wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia  w realizacji lokalnych polityk publicznych i wsparcie osób starszych w budowaniu reprezentacji swoich lokalnych społeczności. Począwszy od kwietnia, aż do końca maja 2013 roku, w ośmiu województwach w Polsce: dolnośląskim, lubuskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim, wielkopolskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim, prowadzone są debaty partycypacyjne.

 

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędzie się seminarium podsumowujące dotychczasowe wyniki debat, w którym udział wezmą przedstawiciele Związków Regionalnych WRZOS uczestniczący w projekcie, przedstawiciele administracji i organizacji senioralnych oraz organizacji działających na rzecz seniorów - na stronie WRZOS zamieścimy szczegółową notatkę podsumowującą jego wynik. 

 

Projekt "Aktywny senior" jest realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych od listopada 2012 do czerwca 2013 roku, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS I), współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.