DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Wizyty studyjne w ramach projektu systemowego
2013-05-17

W ramach realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych planuje organizację dziesięciu wizyt studyjnych dla przedstawicieli Instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli administracji publicznej, związanych z realizacją pilotażowych wdrożeń Standardów Usług i Modeli Instytucji.

 

Wizyty organizowane będą w kilku obszarach tematycznych, dopasowanych do zakresów realizacji pilotażowych wdrożeń Standardów Usług i Modeli Instytucji. Wśród dziesięciu wizyt studyjnych, trzy dotyczyć będą problematyki rodzin z dziećmi (Finlandia, Wielka Brytania, Francja), dwie problematyki pracy z osobami pozostającymi bez pracy (Finlandia, Niemcy), dwie problematyki pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (Francja, Niemcy), dwie zagadnień związanych z pracą na rzecz osób starszych (Wielka Brytania, Niemcy), jedna problematyki przemocy w rodzinie (Niemcy).

 

Głównym celem wizyt studyjnych jest wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia usług pomocy i integracji społecznej w Polsce i w krajach goszczących tj.: Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji i Niemczech, zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami oraz procesem standaryzacji usług społecznych, a także funkcjonowaniem instytucji je świadczących w tych krajach.

 

Pierwsze wizyty studyjne, które odbędą się w maju i czerwcu, skierowane są do przedstawicieli Instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli administracji publicznej, związanych z realizacją pilotażowego wdrażania Standardów Usług dla Rodziny z Dziećmi. Zaproszenia zostały przesłane w ubiegłym tygodniu. W pierwszej kolejności, do udziału w wizycie studyjnej z danego zakresu tematycznego uprawnieni są przedstawiciele Instytucji bezpośrednio realizujących pilotażowe wdrażanie Standardów Usług i Modeli Instytucji w tym zakresie tematycznym. Obecnie trwa wśród nich proces rekrutacji.

 

Więcej informacji na temat realizacj Zadania 2i projektu systemowego Standardy w pomocy oraz przebiegu wizyt studyjnych dostępnych jest na stronie: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18. Zachęcamy do lektury i dzielenia się opiniami na Forum projektu.