DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl













Ekspertyzy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności"
2013-06-17

Organizacje pozarządowe zrzeszone we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, prowadząc szereg działań z udziałem osób starszych, niejednokrotnie odnotowały potrzebę budowania polityki senioralnej poprzez partnerską współpracę administracji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego z reprezentacją środowisk osób starszych.

 

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, udało nam się wcielić tę ideę w życie i wraz z początkiem listopada 2012 roku rozpocząć realizację projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”.

 

Celem projektu „Aktywny senior”  było bezpośrednie włączanie i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych w procesach kształtowania decyzji politycznych. Planując kolejne działania w projekcie, najbardziej zależało nam na wsparciu osób starszych w profesjonalnym przygotowaniu postulatów społecznych, zajmowaniu stanowisk i proponowaniu adekwatnych rozwiązań dotyczących roli i miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie województw a przez to, na zainspirowaniu władz regionalnych do przygotowania adekwatnych rozwiązań odpowiadających zróżnicowanym potrzebom i problemom osób starszych.

 

W projekcie uczestniczyło dwunastu seniorów-społeczników z terenu całej Polski, którzy po ukończeniu specjalistycznego cyklu edukacyjnego zostali przygotowani zarówno do pełnienia roli animatorów rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacji spotkań, debat partycypacyjnych), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów politycznych, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań na poziomie województw. Więcej o projekcie TUTAJ.

 

Celem wsparcia wiedzy seniorów-społeczników w obszarze możliwości współtworzenia lokalnych polityk publicznych, zebraliśmy 5 eksperckich opracowań dotyczących uczestnictwa seniorów w życiu publicznym, ich udziału w procesie kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zachęcamy do lektury ekspertyz:

 

 

Prócz tego, w dwunastu województwach, w których organizacje Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych aktywnie działają na rzecz osób starszych, zebrane zostały informacje na temat udziału seniorów w życiu publicznym – ich miejsca w zapisach wojewódzkich strategii, istnienia rad seniorów, programów na rzecz seniorów i innych ważnych inicjatyw realizowanych lokalnie. Na tej podstawie powstało 12 raportów - możecie je Państwo znaleźć TUTAJ.

 

Prócz stricte merytorycznych działań, w ramach projektu „Aktywny senior”, w ośmiu województwach (dolnośląskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim) prowadzone były debaty z udziałem przedstawicieli lokalnych środowisk seniorskich, administracji regionalnej oraz organizacji działających na rzecz osób starszych, dotyczące kwestii partycypacji seniorów w realizacji polityk publicznych.

 

Mamy nadzieję, że lektura opracowań powstałych w ramach projektu "Aktywny senior" będzie dla Państwa nie tylko ciekawa, ale przede wszystkim inspirująca do podejmowania działań na rzecz budowania lepszego jutra naszych społeczności.