DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

EAPN - wspólnie budujemy Europę Socjalną
2013-06-17

Celem projektu "EAPN - wspólnie budujemy Europę Socjalną" jest stworzenie platformy profesjonalnego dialogu organizacji pozarządowych w zakresie współkształtowania polityki społecznej. W ramach projektu chcemy spopularyzować zainteresowanie kwestiami polityki socjalnej w sektorze NGO, wspólnie wypracować stanowiska i opinie dotyczące europejskiej polityki społecznej, zainicjować partnerski dialog z przedstawicielami administracji publicznej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, polskimi i europejskimi europarlamentarzystami, a wreszcie - doprowadzić do zwiększenia udziału obywateli w procesach konsultacyjnych. Projekt ma za zadanie inicjować dyskusje oraz procesy opiniowania dokumentów z zakresu pomocy społecznej oraz popularyzować europejską politykę społeczną i jej wpływ na kształtowanie polityki w Polsce.

 

Projekt EAPN będzie realizowany w partnerstwie z brytyjską organizacją The Poverty Alliance, w terminie kwiecień 2013 r. - wrzesień 2014 r.

 

W obszarze głównych zadań projektu EAPN znajdują się:

  • monitoring ustawodawstwa polskiej i europejskiej polityki społecznej,
  • przygotowywanie opinii, stanowisk, analiz dotyczących projektów aktyw prawnych, strategii europejskich i krajowych z zakresu polityki społecznej, szczególnie z obszaru ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • rzecznictwo na rzecz realizacji postulatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, w tym stworzenie płaszczyzny do podjęcia wspólnego dialogu  w zakresie polityki społecznej (organizowanie spotkań, seminariów, debat),
  • promowanie konsultacji społecznych jako skutecznej metody partycypacji obywatelskiej w kreowaniu polityki społecznej,
  • wymiana doświadczeń z partnerem zagranicznym The Poverty Alliance,
  • popularyzacja europejskiej polityki społecznej wśród organizacji pozarządowych i społeczeństwa.

 

Więcej informacji dotyczących Polskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, dostępnych jest na stronie internetowej EAPN Polska, pod adresem: http://eapn.org.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.