DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje WRZOS stale się umacniają
2013-09-19

W spotkaniu WRZOS, które odbyło się 13 września 2013r. w Warszawie, uczestniczyli  przedstawiciele dziewięciu Związków Regionalnych: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych WRK, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych DFOP, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA oraz jednej Organizacji Ogólnopolskiej: Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA. 

 

Spotkanie rozpoczęliśmy od zaprezentowania aktualnych sytuacji w Organizacjach - realizowanych projektów, liczby organizacji członkowskich, udziału w regionalnych i lokalnych zespołach rekomendacyjnych, komitetach monitorujących, radach działalności pożytku publicznego, gremiach konsultujących oraz współtworzących lokalne i regionalne strategie polityki społecznej.

 

Wszystkie z obecnych Organizacji Regionalnych umacniają się zarówno w liczbie organizacji członkowskich, jak również przedstawicieli ww. grup konsultacyjnych i monitorujących. Pracują na rzecz umacniania trzeciego sektora w swoich regionach również poprzez prowadzenie inkubatorów NGO, centrów wolontariatu, realizowanie projektów wzmacniających lokalne społeczności i regionalne sieci organizacji pozarządowych, tworząc zasady współpracy i zarządzania organizacją pozarządową. Wszyscy prowadzimy działania rzecznicze i rozwijamy się, by pracować według jak najlepszych standardów.