DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

2014-02-24

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi wydania 3 publikacji książkowych, w tym opracowanie graficzne (przygotowanie projektu graficznego publikacji), redakcyjne, korekta techniczna, skład, łamanie tekstu, przygotowanie do druku, druk publikacji oraz dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego, na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

 

Treść publikacji do pobrania:

- Katalog dobrych praktyk wdrożenia standardów - TUTAJ

- Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyje - TUTAJ

- Standardy usług pomocy spolecznej - TUTAJ