DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Punkty Inkubacji Innowacji
2017-01-31

Warsztaty: Innowacje w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

 

zdjęcie na wolnej licencji CC0, pexels.com

 

  • W czasie warsztatów będziemy poszukiwać pomysłów i rozwiązań, które mogą eliminować lub redukować konkretne bariery w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.
  • Chcemy pomóc uczestnikom spotkania w diagnozowaniu problemów w zatrudnieniu i znajdowaniu kreatywnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że wynikiem warsztatów będą zalążki pomysłów i projektów innowacji, które będzie można testować w ramach grantów, którymi dysponujemy.

 

 Plan spotkania:

  • 10:00 - 11:30

autoprezentacja uczestników

wspólna diagnoza problemów/barier z zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

wybór obszarów problemowych oraz podział na grupy warsztatowe (2-3 grupy)  

 

  • 11:45 - 13:00
zajęcia w grupach warsztatowych nad generowaniem pomysłów
Proponowane tematy:
- technologie asystujące przełamujące bariery w zatrudnieniu osób z niepełnoprawnościami
- nowe zawody oparte o technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalające na elastyczne zatrudnianie i telepracę
- dostępne, nowoczesne narzędzia aktywizacji i podnoszenia kompetencji zawodowych
- nieodkryte nisze, nowe spojrzenia, niewykorzystane mechanizmy, nowe partnerstwa na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami
- micro rozwiązania "postawić mostek, rozebrać murek, kupić głośniki, zainstalować Skype, przestawić biurko"

zajęcia w grupach warsztatowych nad generowaniem pomysłów

Proponowane tematy:

- technologie asystujące przełamujące bariery w zatrudnieniu osób z niepełnoprawnościami

- nowe zawody oparte o technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalające na elastyczne zatrudnianie i telepracę

- dostępne, nowoczesne narzędzia aktywizacji i podnoszenia kompetencji zawodowych

- nieodkryte nisze, nowe spojrzenia, niewykorzystane mechanizmy, nowe partnerstwa na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami

- micro rozwiązania "postawić mostek, rozebrać murek, kupić głośniki, zainstalować Skype, przestawić biurko"

 


  • 13:10 - 13:30 

prezentacja wyników prac w grupach warsztatowych
podsumowanie spotkania

 


Zgłoszenia udziału w spotkaniu: kliknij tu!


  • Data spotkania: 10 lutego 2017, 10:00-13:30
  • Miejsce spotkania: Spółdzielnia Socjalna WOLA, Smocza 3, Warszawa, woj. mazowieckie (miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi)
  • Informacje o spotkaniu: Agnieszka Deja, e-mail: agnieszka.deja@wrzos.org.pl, tel. 22 826 52 46