DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Seminarium „Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce”
2020-07-20

W dniu 17 lipca 2020 odbyło się w Gdańsku jedno z dwóch seminariów regionalnych zaplanowanych w ramach projektu "Razem przeciw ubóstwu i wykluczeniu" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

W ramach seminarium "Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce" zaprezentowana została metoda "Najpierw mieszkanie", realizowana w Gdańsku przez koordynatora projektu p. Piotra Olecha, zaprezentowana została Karta Praw Osób Bezdomnych przez Z-ca Dyrektora MOPR p. Agnieszkę Chomiuk a następnie odbyła się dyskusja z uczestnikami różnych form wsparcia na temat zalet i wad każdej z dostępnych metod.

W dniu 18 lipca odbyły się wizyty studyjne w mieszkaniach oraz w domu wspomaganym "Dolne Młyny".


seminarium „Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce”

Spotkanie pt.: „Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego”
2020-07-01

W dniu 29 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: "Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego".

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta i akademicy.

 

Po spotkaniu powstało stanowisko na temat sytuacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenie w czasie epidemii COVID-19.

Czytamy w nim m.in:

"Uczestnicy Grupy zaapelowali do poszczególnych osób i zbiorowości o:

- prezentowanie i propagowanie odpowiedzialnej postawy (dawania przykładu zachowań zalecanych podczas epidemii, nie lekceważenia rozwiązań ochronnych),

- uświadamianie innych, żeby nie szukać w epidemii Covid-19 pretekstu do stygmatyzacji osób wykluczonych lub osób im pomagających,

- współpracę, a nie utrudnianie wykonywania zadań tym, którzy niosą pomoc osobom wykluczonym,

- poszanowanie praw, które przysługują osobom wykluczonym jako członkom społeczeństwa."

Dokument do pobrania: http://wrzos.org.pl/download/StanowiskoGrupaReferencyjna.pdf

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

spotkanie Grupy Referencyjnej pt.:

Piszą o konkursie "Twarze Ubóstwa"
2020-06-18

Informacje o naszym konkursie dla dziennikarzy "Twarze Ubóstwa" umieścił portal Strefa Biznesu.
ta informacja jest też widoczna na stronach 19 regionalnych portali (m.n. Dziennik Batycki, Głos Wielkopolski, Dziennik Łódzki, ) w zakładce "Biznes" oraz w dziale "Strefa Biznesu" serwisu polskatimes.pl.

Ekspertyza "Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich"
2020-06-02

Przedstawiamy ekspertyzę Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich przygotowaną przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach projektu "SOS – Silne Organizacje Socjalne" realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Jak czytamy we wprowadzeniu do publikacji "Według ostatniego Spisu Powszechnego z 2011 roku osoby z niepełnosprawnością biologiczną i/lub prawną to łącznie ponad 4,7 mln. osób, co oznacza ponad 12,2% procent społeczeństwa. (...) Dotychczasowe opracowania dotyczące ubóstwa ekonomicznego w Polsce pokazują,
że niepełnosprawność w gospodarstwie domowym zwiększa zagrożenie ubóstwem osób w nim zamieszkujących. Niniejsza ekspertyza będzie zawierała poszerzone spojrzenie na zagrożenie biedą osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, uwzględniając perspektywę wielowymiarowego ubóstwa".
Ekspertyza przentuje też rekomendacje dla polityk publicznych dotyczące działań koniecznych do zmnejszenie wielu wymiarów ubóstwa osób z niepełnosprawnościami.


http://wrzos.org.pl/download/Wielowymiarowe_ubostwo_osob_z_niepelnosprawnosciami.pdf

Raport z monitoringu polityki społecznej marzec-kwiecień 2020
2020-05-29

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres marzec-kwiecień 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna została zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują kwestie związane z modyfikacjami czypropozycjami modyfikacji prawa w związanymi z tą epidemią i grożącym nam kryzysem gospodarczym i społecznym.
Znajdą w nim Państwo także informacje m.in. o: jednolitym tekście ustawy o rehabilitacji, ustawie o przemocy domowej czy pracach nad strategią przeciwdziałania bezdomności osób młodych.

 

Zapraszamy do lektury.
http://wrzos.org.pl/download/monitoringPSmarzec_kwiecien.pdf

Konkurs dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego
2020-05-21

WRZOS we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy.
Chcemy wyróżnić autorki i autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, jako problemu polityki publicznej, jak również działania szeroko pojętej pomocy społecznej.

 

Patronem konkursu jest Bartosz Mioduszewski, nasz kolega, członek zarządu WRZOS, który zginął tragicznie dwa lata temu w pożarze, próbując uratować życie osobie z niepełnosprawnością. Bartosz, jak nikt rozumiał problemy osób wykluczonych, i skutecznie im pomagał.

 

Zapraszamy autorki i redakcje różnego rodzaju mediów do udziału.

Więcej informacji (oraz regulamin i formularze zgłoszeniowe) o konkursie znajde się  w zakładce Konkurs dla dziennikarzy.

Doradztwo na temat tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych
2020-05-12

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji związanym z doradztwem na temat tarczy antykryzysowej WRZOS zaprasza organizacje członkowskie do korzystania z doradztwa Damiana Staniszewskiego w tym zakresie.
Damian Staniszewski jest prawnikiem / lustratorem/ ekspertem ds. ekonomii społecznej. Od 2011 r. działa w spółdzielczości socjalnej oraz w kilku Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej jako doradza prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, doradca biznesowy.

Uzupełnieniem doradztwa dla organizacji członkowskich WRZOS w zakresie możliwych działań/rozwiązań w obszarze sytuacji związanej z epidemia COVID 19, z naciskiem na lokalne/regionalne (poza rządowymi "tarczami"),  takie jak:
- zmiany w projektach, zarządzanie projektami, komunikacja z grntobiorcami (zwłaszcza projekty z EFS, ale nie tylko)
- akcje pomocowe - przykłady już realizowanych, ale też wsparcie w uruchomieniu/rozwoju
- relacje z samorządem i organizacjami - działania rzecznicze, wspierające
-kwestie związane z organizacją pracy w biurze i poza nim, zw. z COVID 19, w odniesieniu do wytycznych, w tym Krajowej Inspekcji Pracy (regulaminy, zarządzenia itd.), kwestie zabezpieczenia w środki ochrony.
Porad w tym zakresie będzie udzielał Bartłomiej Głuszak (Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wiceprezes WRZOS)


Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji członkowskiej* WRZOS i masz pytania dotyczące tarczy kryzysowej skontaktować się z nami mailem na adres: wrzos@wrzos.org.pl

- - -

* szeroko rozumiane - także organziacje członkowskie federacji będących członkami WRZOS

 

- - -

 

Logotyp Narodwego Instytutu Wolności - litery N, I, W

Loogtyp PROO - programu rozwoju organziacji obywatelskich

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

                               ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030                     

 

 - - -       

Wyniki kontroli NIK w całodobowych placówkach opieki
2020-04-24

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w całodobowych placówkach opieki. Kontrola przeprowadzona była w drugiej połowie roku 2018 a dotyczyła okresu 2016-2018 (I półrocze) z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli. Kontrolę przeprowadzono w czterech urzędach wojewódzkich: w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach; a ponadto przeprowadzono badanie ankietowe w pozostałych 12 województwach. W całym kraju w latach 2015-2018 liczba placówka zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wzrosła z 416 do 562 (wzrost o 35,6%). W 2015 było tam 14 tys. a w roku 2018 udostępniały one ponad 20 tys. miejsc (wzrost o 47%). Dla porównania: w 2015 roku w całym kraju było 819 domów pomocy społecznej z ok. 77,5 tys. rezydentów, zaś w roku 2018 – 875 (wzrost o 6,8%), w których przebywało 83 557 osób (wzrost o 7,9%).

2020-04-10

Wesolych Świąt życzy Zarząd i Zespół WRZOS

Pismo do Prezydenta i Premiera w sprawie sytuacji osób przebywających w całodobowych instytucjach pomocy społecznej
2020-04-06

Z inicjatywy Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami powstał list do władz centralnych w sprawie dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych. WRZOS i organizacje członkowskie podpisały się pod tym listem.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna