DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Stanowisko Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WRZOS w sprawie sytuacji organizacji pozarządowych
2016-11-28

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WRZOS w dniu 25 listopada 2016 roku przyjęte zostało stanowisko w sprawie sytuacji organizacji pozarządowych i toczącej się debaty publicznej na temat ich roli.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem stanowiska tutaj

Punkty Inkubacji Innowacji
2016-11-25

Spotkanie: Czy wszystko już było? Innowacje społeczne a aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

 

Szukamy pomysłów i rozwiązań na rzecz zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy przełożyć idee na rozwiązania i konkretne pomysły, które mogą być testowane. Mało tego! Przyznajemy pieniądze na przeprowadzenie sześciomiesięcznych testów opracowanych pomysłów! Przyjdź na spotkanie 14 grudnia, by dowiedzieć się więcej!

Punkty Inkubacji Innowacji
2016-09-01

OGŁOSZENIE O NABORZE  INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (publiczne i prywatne)
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
Punkty Inkubacji Innowacji
2016-08-04

WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:

  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

 

Kontakt do animatorów WRZOS:

Kamila Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) – tel. 531 022 712

Agnieszka Deja (agnieszka.deja@wrzos.org.pl) – tel. 22 826 52 46

Stanowisko Rządu w sprawie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
2016-08-01

Przedstawiamy stanowisko Rządu w sprawie ratyfikowania przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Stanowisko to zostało przedstawione w związku z Apelem Rzecznika Praw Obywatelskich o ratyfikowanie Protokołu. Apel ten został poparty również przez WRZOS.

 

Apel Rzecznika Praw Obywatelskich >>>

 

Stanowisko Rządu >>>

 

List Rzecznika Praw Obywatelskich >>>

Nowy adres WRZOS
2016-04-13

Biuro WRZOS przeprowadziło się do nowego lokalu.

Nasz nowy adres to ul. Oleandrów 6 (domofon 66), 00-629 Warszawa

Numer telefony i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Tutaj możesz zobaczyć mapkę >>> 

 

 

Zaproszenie na szkolenie regionalne dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci WRZOS
2016-03-11

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wraz z naszymi partnerami Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszamy na „Przyśpieszony kurs działalności ekonomicznej z elementami zarządzania finansowego”.

Uwagi do proponowanych zmian w Prawie zamówień publicznych
2016-02-15

Do Ministerstwa Rozwoju przekazano uwagi przygotowane przez  Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Polski Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS w ramach prowadzonych konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W dniu 12 lutego przedstawiciele WRZOS uczestniczyli w konsultacjach w Ministerstwie Rozowju

 

Załączniki:

Stanowisko przedstawione Ministerstwu Rozwoju

Uwagi i propozycje zapisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych

Rekomendacje opracowane przez Institute for Human Rights and Business

 

Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych
2016-01-19

W dniu 15 stycznia 2016 r. zorganizowane zostało w Warszawie, ogólnopolskie seminarium „Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych”, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz osób/grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja, na temat włączania obywateli w tworzenie, realizację i monitorowanie polityki społecznej  w Polsce i Portugalii.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w partnerstwie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

WRZOS w Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji!
2015-10-30

Miło nam poinformować, że Pan Cezary Miżejewski, prezes zarządu WRZOS, Pan Marek Borowski, członek zarządu WRZOS oraz  Pan Krzysztof Balon, Przewodniczący Rady Programowej WRZOS, zostali powołani na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji przez Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Następna