DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Organizacje WRZOS stale się umacniają
2013-09-19

W spotkaniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, które odbyło się 13 września 2013r. w Warszawie, uczestniczyli  przedstawiciele dziewięciu Związków Regionalnych WRZOS oraz jednej Organizacji Ogólnopolskiej. Omawialiśmy aktualną kondycję III sektora oraz działania, jakie w regionach prowadzimy na rzecz socjalnych organizacji pozarządowych i wspiernia realizowanej w regionach polityki społecznej.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - konsultacje do 25 października
2013-09-17

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznawania się z treścią projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz przesyłania swoich uwag i komentarzy za pośrednictwem formularza elektronicznego - konsultacje trwają do 25 października 2013r. Więcej informacji na stronie www.pozytek.gov.pl.

Spotkanie Organizacji Członkowskich WRZOS
2013-09-12

W piątek 13 września, przedstawicielki i przedstawiciele Organizacji Członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych spotkają się w Warszawie by porozmawiać o możliwościach realizowania misji socjalnych organizacji pozarządowych w perspektywie przyszłego okresu programowania, a także o wartości współpracy w ramach sieci. Więcej informacji wkrótce. 

"W trosce o rodzinę" - konferencja projektu systemowego
2013-09-12

Dzisiaj w Warszawie rozpoczyna się trzydniowa konferencja dotycząca standardów usług pracy socjalnej realizowanych na rzecz rodziny, podczs której uczestnicy zapoznają się z dotychczasowymi wynikami i dobrymi praktykami pilotażowego wdrażania propozycji zmian opracowanych w projekcie systemowym "Standardy w pomocy". Konferencja organizowana jest we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM. 

Wywieranie wpływu na politykę przeciwdziałania ubóstwu
2013-09-10

W ramach realizacji projektu "EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną" zaplanowane zostało szkolenie dla organizacji członkowksich EAPN, dotyczące prowadzenia skutecznych kampanii i wywierania wpływu na realizowaną politykę. Szkolenie „Wywieranie wpływu na politykę przeciwdziałania ubóstwu” poprowadzi dyrektor szkockiej sieci EAPN, dzieląc się z uczestnikami dobrymi praktykami brytyjskimi. Szkolenie już 27 września w Warszawie.

Pracownicy biur Doradztwa i Kariery na spotkaniu w Warszawie
2013-08-23

W poniedziałek 26 sierpnia 2013 roku, w biurze WRZOS w Warszawie odbędzie się spotkanie koordynatorów i doradców zawodowych biur Doradztwa i Kariery z sześciu miast Polski. Będziemy rozmawiać o działaniach zrealizowanych w projekcie dotychczas oraz ustalać szczegóły współpracy na nadchodzące miesiące. Więcej informacji w przyszłym tygodniu.

Projekty Tematyczne w ramach Programu Obywatele dla Demokracji można zgłaszać już od września
2013-08-13

Wraz z początkiem września rozpocznie się I edycja składania wniosków wstępnych na realizację projektów tematycznych w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Pod koniec roku, wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do składania wniosków pełnych. Harmonogram oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne/informacje-podstawowe/. Operatorem Programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
2013-08-06

Rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu przygotowanemu przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. Jest to niezwykle istotny dokument również z punktu widzenia nowego okresu programowania.

Konsultacje trwają do 30 sierpnia.

Program znajduje się tutaj: www.mpips.gov.pl

Zachęcamy do zajmowania stanowiska!

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020
2013-07-17

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do konsultacji projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020, czyli dokumentu opisującego propozycje wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłym okresie programowania. Rekomendacje, opinie i uwagi do zapisów projektu Umowy Partnerstwa można przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line, do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Kolory Pomocy Społecznej
2013-07-15

Co robi pracownik socjalny? Czym jest dla niego pomoc społeczna? Na te pytania stara się odpowiedzieć wystawa "Kolory Pomocy Społecznej", którą od 10 lipca 2013 roku można oglądać na Dworcu Centralnym w Warszawie. W późniejszych miesiącach wystawa zawędruje również na dworce we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach – zachęcamy do odwiedzin!


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna