DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Podsumowanie modelowych działań w pierwszym półroczu 2013
2013-07-11

Przez ostatnie sześć miesięcy, kilkanaście Partnerstw lokalnych z terenu całej Polski testowało „Modelowy system współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”, opracowany w ramach realizacji projektu innowacyjnego „Modelowy system na rzez integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Nic dla nas bez nas"
2013-07-05

Z hasłem nawiązującym do historii ruchów wzmacniających pozycję obywatela w Państwie, Polski Komitet Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu rozpoczyna nową kampanię na rzecz przeciwdziałania ubóstwu poprzez włączanie doświadczających go osób do procesu tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

Materiały z konferencji upowszechniającej produkty projektu TORO
2013-07-03

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami prelegentów z konferencji upowszechniającej rezultaty projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbyła się w dniu 26 czerwca 2013 roku w Warszawie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i ciekawe, merytoryczne spotkanie.

Rozmawiamy o nowym okresie programowania
2013-07-02

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020 oraz konsultacjami przyjętych perspektyw finansowania w ramach jego poszczególnych Programów, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych odbędzie strategiczne spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich będą mogli aktywnie włączyć się w proces konsultowania dotychczasowych propozycji zapisów EFS. Spotkanie odbędzie się 9 lipca.

Publikacja finalna projektu TORO
2013-07-01

Zapraszamy do lektury publikacji prezentującej najważniejsze rezultaty kilkunastomiesięcznej realizacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym WRZOS był jednym z siedmiu partnerów Miasta Stołecznego Warszawy, lidera działań.

Jakość życia dzieci w Unii Europejskiej
2013-06-21

Badania Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu pokazują, że 25 milionów dzieci na terenie Unii Europejskiej zagrożonych jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To jedno na czworo dzieci. Większość z nich dorasta w ubogich rodzinach, które z coraz większym trudem próbują zapewnić im godne życie. 

Wnioski z tego projektu są warte realizacji
2013-06-21

Dwanaście debat dotyczących miejsca osób starszych w politykach publicznych, działania prowadzone przez kilka miesięcy w ośmiu województwach, ponad trzysta siedemdziesiąt uczestników spotkań tematycznych w całej Polsce – oto bilans projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”, realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w ramach dofinansowania z programu ASOS.

WRZOS w województwie dolnośląskim
2013-06-21

Miło nam poinformować, że Współnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ma nową organizację członkowską - Dolnośląską Federadcję Organizacji Pozarządowych, która od 2004 roku aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych w województwie dolnośląskim. Więcej informacji o charakterze działań DFOP można znaleźć tutaj lub na stronie www.dfop.org.pl.

EAPN - wspólnie budujemy Europę Socjalną
2013-06-17

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje projekt na rzecz stworzenia platformy dialogu organizacji pozarządowych w zakresie współkształtowania polityki społecznej w Polsce. W ramach projektu chcemy spopularyzować zainteresowanie kwestiami polityki socjalnej w sektorze NGO, wspólnie wypracować stanowiska i opinie dotyczące europejskiej polityki społecznej, zainicjować partnerski dialog z przedstawicielami administracji publicznej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, polskimi i europejskimi europarlamentarzystami, a wreszcie - doprowadzić do zwiększenia udziału obywateli w procesach konsultacyjnych. 

Ekspertyzy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności"
2013-06-17

Zachęcamy do lektury ekspertyz specjalistycznych, dotyczących uczestnictwa seniorów w życiu publicznym, ich udziału w procesie kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji. Ekspertyzy odnoszą się do kwestii dobrych praktyk w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wszystkie powstały w ramach realizacji projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna