DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Konferencja podsumowująca projekt TORO
2013-06-10

W dniu 26 czerwca 2013 roku, w sali konferencyjnej w Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, w godzinach 11:00 - 14:30, odbędzie się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Społeczeństwo dla wszystkich
2013-05-22

We wtorek 21 maja 2013 roku, w sali im. Andrzeja Bączkowskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tematyka senioralna przeważała do późnych godzin popołudniowych. Najpierw członkowie Rady ds. Polityki Senioralnej spotkali się na kolejnym w tym roku posiedzeniu roboczym, następnie odbyło się spotkanie WRZOS "Społeczeństwo dla wszystkich. Reprezentacja środowisk seniorskich", w trakcie którego odbyła się dyskusja nad kwestią potrzeby budowania reprezentacji seniorskich w Polsce. Dziękujemy Państwu za aktywny udział i twórcze spotkanie.

Wizyty studyjne w ramach projektu systemowego
2013-05-17

W ramach realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych organizuje w tym roku dziesięć wizyt studyjnych dla przedstawicieli Instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli administracji publicznej, związanych z realizacją pilotażowych wdrożeń Standardów Usług i Modeli Instytucji.

 

Debaty dotyczące budowania reprezentacji seniorów
2013-05-17

Podobnie jak większość państw Europejskich, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Wyróżniamy się jednak niekorzystnie stopniem zaangażowania osób starszych w życie społeczne, co spowodowane jest wieloma czynnikami. Brak stałych relacji rodzinnych, koleżeńskich czy sąsiedzkich, wciąż niewysoki stopień uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach oferowanych przez organizacje i instytucje samorządowe, a przede wszystkim widmo osamotnienia w okresie dojrzałości – to najczęstsze przejawy tego problemu.

Nowe nazwiska w Zarządzie WRZOS
2013-05-10

W czwartek 9 maja 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, na którym dokonano wyboru dwóch nowych członków Zarządu WRZOS oraz członkini Komisji Rewizyjnej WRZOS. W posiedzeniach Walnego Zebrania uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu Związków Regionalnych WRZOS oraz przedstawiciel Organizacji Ogólnopolskiej WRZOS. Więcej informacji z posiedzenia Walnego Zebrania wkrótce.

Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013-04-25

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej świętowało wczoraj dziesięciolecie funkcjonowania ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z tego tytułu w sali im. A. Bączkowskiego odbyła się uroczysta konferencja poświęcona dotychczasowym doświadczeniom związanym ze zmienionymi i wprowadzonymi na nowo przez zapisy Ustawyi uwarunkowaniami działań. Więcej informacji z konferencji udostępnionych zostanie niebawem, tymczasem zachęcamy do zapoznania się z jej agendą.

Ekonomia Społeczna - szósty numer półrocznika
2013-04-11

Kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna" można pobrać ze strony Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to już szósta odsłona publikacji, dotyczącej promowania ekonomii społecznej w Polsce i przedstawiania złożoności uwarunkowań związanych z jej realizowaniem."Ekonomia Społeczna" w wersji elektronicznej do pobrania TUTAJ; szczegóły dotyczące publikacji na stronie www.pozytek.gov.pl.

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
2013-04-11

Dzień 29 kwietnia będzie Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej sprzed dwóch lat. Ideą wyznaczenia konkretnego dnia tematycznego była chęć promowania idei Europy przyjaznej wszystkim grupom wiekowym oraz nawiązywania i zaciśniania współpracy między generacjami. W Polsce, w obchody 29 kwietnia bardzo aktywnie włączają się uczniowie - do czego zaczęcani są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji TUTAJ.

Spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej
2013-03-27

Rada ds. Polityki Senioralnej już po raz drugi spotkała się na obradach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, by pod auspicjami Departamentu Polityki Senioralnej debatować nad działaniami, które muszą zostać podjęte w kwestiach dalszych prac nad założeniami systemowej polityki senioralnej w Polsce.

Krajowy Raport o rozwoju społecznym. Polska 2012
2013-03-19

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ubiegłym roku zainicjowało badanie lokalnego i regionalnego rozwoju społecznego Polski, które przeprowadzone zostało przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w oparciu o dane ze wszystkich dostępnych źródeł informacji o społeczeństwie – m.in. statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, dane z rejestrów administracyjnych Ministerstw. W badaniu pod uwagę wzięte zostały dane z lat 2007-2010. "Krajowy Raport o rozwoju społecznym. Polska 2012" do pobrania TUTAJ. Więcej informacji o realizacji badania na stronie www.mrr.gov.pl


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna