DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2013
2013-03-19

Z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych, w trzeci wtorek marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej - co już na stałe wpisało się w kalendarz działań na rzecz promowania idei pracy socjalnej i rozwoju społecznego. W tym roku,19 marca, motywem przewodnim obchodów będzie promowanie społecznej i ekonomicznej równości we wszystkich krajach świata. Plakat promujący ogólnoświatowe działania dostępny jest na stronie Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW).

Przedsiębiorstwa Społeczne - do konkursu
2013-03-18

Wedle informacji ze strony organizatora, w tym tygodniu zostanie ogłoszony nabór wniosków konkursowych na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne. Będzie to już trzecia edycja działania, którego zadaniem jest wspieranie i promowanie ekonomii społecznej w Polsce. Regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie www.konkurs-es.pl

Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi
2013-03-11

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA opracowała zestaw standardów zarządzania systemem organizacji i finansów w organizacjach pozarządowych. Zachęcamy do lektury.Wersje elektroniczne opracowań zostały opublikowane na stronie Federacji MAZOWIAod kwietnia zaś dostępne będą na płytach CD oraz w wersji papierowej. Zachęcamy do lektury.

Wyniki oceny formalnej PO FIO 2013
2013-03-07

Departament Pożytku Publicznego ogłosił wyniki oceny formalnej wniosków konkursowych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2013.  Szczegółowe zestawienie oraz informacje dotyczące procedury ewentualnego odwołania się od oceny dostępne na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4826.

Druga edycja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
2013-03-07

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło drugą edycję konkursu na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013. Tegoroczna edycja konkursu przewiduje dofinansowanie zadań od 1 kwietnia do końca grudnia bieżącego roku. Szczegółowe informacje i zasady składania ofert na stronie internetowej MPiPS. Termin składania ofert upływa 28 marca 2013 r.

Seminarium na temat ewaluacji projektu TORO
2013-02-28

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zorganizował w dniu 28 lutego 2013 r. seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji projektu innowacyjnego TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Mazowsza, Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz organizacji partnerskich Projektu.

Rada do spraw Polityki Senioralnej
2013-02-18

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inaugurujące spotkanie Rady do Spraw Polityki Senioralnej, powołanej w ramach realizacji długoterminowego komponentu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, zakładającego opracowanie założeń programowej polityki senioralnej - we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi. Rada do spraw Polityki Senioralnej ma być gremium odpowiedzialnym za spełnianie założeń programu ASOS. Więcej informacji TUTAJ

Zachęcamy do lektury opracowań dotyczących sytuacji osób starszych
2013-02-18

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydaje liczne opracowania dotyczące sytuacji społecznej w naszym kraju - wszystkie dostępne są na stronach Biura RPO. W związku z realizacją projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, szczególnie zachęcamy do lektury dwóch: „Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych" oraz „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”.

Szkolenie aktywnych seniorów zakończone
2013-02-15

Po zakończeniu trzeciego szkolenia w ramach projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", grupa seniorów i ich asystentów rozpoczyna przygotowania do realizacji debat regionalnych, które w okresie kilkanastu tygodni odbędą się w ośmiu województwach! 

Ogólnopolska debata dotycząca projektu PO FIO 2014-2020
2013-02-13

W związku z powstałym projektem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi konsultacje społeczne dotyczące jego zapisów. Wojewódzkie debaty wymagają ogólnokrajowego podsumowania, by wyrażanym regionalnie opiniom zapewnić słyszalność. Z tego tytułu Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, działająca w obszarze polityki społecznej na szczeblach regionalnym i centralnym, włączyła się w organizację ogólnopolskiej debaty poświęconej zapisom projektu PO FIO na lata 2014-2020, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna