DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych
2013-02-13

Zachęcamy do lektury specjalnego wydania specjalnego Kwartalnika "Trzeci Sektor", od roku 2005 regularnie przedstawiającego problematykę społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie poprzez pryzmat działań podejmowanych przez NGO. Niniejszy numer, poświęcony pracy socjalnej w organizacjach pozarządowych, powstał w ramach realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Do pobrania TUTAJ

Ostatnie szkolenie dla aktywnych seniorów - a potem idziemy dalej
2013-02-12

W najbliższą środę i czwartek, seniorzy uczestniczący w projekcie "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" spotkają się w Warszawie na szkoleniu dotyczącym rzecznictwa i wystąpień publicznych. Będzie to już ostatnie spotkanie w ramach szkoleniowego modułu szkoły rzecznictwa, teraz przed seniorami stać będzie wyzwanie organizacji i przeprowadzenia debat tematycznych - jesteśmy przekonani, że świetnie sobie z nim poradzą.

Spotkanie Grupy Partnerskiej w dniu 30 stycznia 2013 r.
2013-02-04

W ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej, w środę 30 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie Grupy Partnerskiej. Wchodzący w jej skład przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy i pomocą społeczną, a także organizacji pozarządowych zajmują się opiniowaniem, konsultowaniem i monitorowaniem podejmowanych w projekcie działań – zwłaszcza procesu testowania Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej. Tematem przewodnim spotkania była współpraca urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również polityka rządu w kwestii zatrudnienia i sytuacja na rynku pracy.

Raporty wojewódzkie projektu ASOS do pobrania
2013-02-01

W zakładce PUBLIKACJE sześć, z dwunastu raportów wojewódzkich powstałych w ramach realizacji projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Kolejne raporty już w przyszłym tygodniu - zapraszamy do lektury.

Standardy Usług i Modele Instytucji sfilmowane
2013-01-15

W ramach promocji projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" przygotowano filmy reportażowe, ukazujące codzienne działania Instytucji realizujących pilotażowe wdrażanie dotychczasowych produktów projektu. W ramach jego trzech zadań opracowanych zostało kilkanaście standardów świadczenia usług wsparcia oraz modeli ich realizacji. Odnośniki do filmów, a także więcej informacji o projekcie dostępnych jest TUTAJ

Miasto chce skuteczniej wspierać Instytucje Ekonomii Społecznej
2013-01-10

W poniedziałek 7 stycznia 2013 roku, w biurach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej", w trakcie którego zostały zaakceptowane produkty finalne Projektu.

Stanowisko Federacji MAZOWIA w sprawie założeń regionalnego programu dla Mazowsza
2013-01-07

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA przyłączyła się do protestu przeciwko założeniom do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przekazanym do konsultacji społecznych w ubiegłym roku. Czekamy na wyniki konsultacji i ponowne ich ogłoszenie w momencie przedstawiania gotowej strategii RPO WM 2014-2020. Więcej informacji TUTAJ.

Codzienność organizacji pozarządowych w Polsce
2013-01-07

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło w roku 2012 badanie na temat codziennego funkcjonowania polskich stowarzyszeń i fundacji, koncentrując się przede wszystkim na mechanizmach i specyfice organizacji ich codziennej pracy, sposobach komunikacji i zarządzania. Raport z badania pt. "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" dostępny jest TUTAJ w wersji elektronicznej.

Europa dla Obywateli - kolejny rok na tematyczne działania
2012-12-28

Rok 2013 upłynie pod znakiem obchodów dwudziestolecia nadania statusu obywatelstwa Unii Europejskiej na mocy traktatu z Maastricht z 1993 r. Jest to jeden z powodów, dla których Komisja Europejska zdecydowala się na ogłoszenie roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Działania przewidziane w trakcie roku, przysłużą się podnoszeniu świadomości obywateli UE na temat przysługujących im praw, a także kwestiom związanym z przemieszczaniem i osiedlaniem się w innych krajach wspólnoty. Więcej informacji TUTAJ oraz na oficjalnej stronie European Year of Citizens 2013.

Prasa z Elbląga o naszych uczestnikach projektu "Aktywny senior - najlepszych rzecznikach swoich społeczności"
2012-12-28

Przyjechali z różnych zakątków Polski, aby poznać zastosowane w województwie warmińsko-mazurskim  udogodnienia i rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie osobom starszym i niepełnosprawnym. Dnia 12 grudnia 2012 aktywne osoby w wieku 60+ zawitały do Elbląga.*


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna