DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Otwarte spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
2012-07-30

Dzisiaj odbędzie się otwarte spotkanie konsutacyjne dotyczące projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013. Podczas spotkania planowane jest omówienie uwag i sugestii zgłoszonych do Programu w toku prowadzonych przez MPiPS konsultacji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.30 w sali 107 budynku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5.

Opinia WRZOS w sprawie projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
2012-07-23

W ramach trwającego procesu konsultacji projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych pragnie odnieść się do faktu podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej próby systemowego ujęcia założeń nowoczesnej polityki senioralnej w Polsce. Zgadzając się z zasadnością poruszanych w ramach projektu Rządowego Programu  kwestii, WRZOS dostrzega jednak szereg obszarów, które stanowić mogą o jego niespójności.

Publikacje dotyczące integracji społecznej
2012-07-16

W ubiegłym tygodniu na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowane zostały elektroniczne wersje materiałów powstałych w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej -  który w latach 2007-2010 objął swymi usługami  500 gmin w 13 województwach. Był to największy komponent Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Kontrowersje wokół Programu ASOS
2012-07-05

Ogłoszony pod koniec czerwca projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, spotkał się z szybką reakcją organizacji pozarządowych pracujących w obszarze polityki senioralnej, które nie będąc dotychczas zaproszonymi do konsultacji opracowanego w MPiPS projektu, odnoszą się do zapisów już ogłoszonego dokumentu.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
2012-07-05

W dniu 22 czerwca 2012 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS). Głównym celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2012-2015
2012-07-04

Na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdziecie Państwo listę członkiń i członków Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2012-2015, powołanej przez Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza dnia 28 czerwca 2012 r. Miło nam poinformować, że w składzie Rady znajduje się przedstawiciel WRZOS.

Działania WRZOS w ramach projektów systemowych
2012-06-25

Być może zmartwiła Państwa krótka przerwa w aktualizowaniu informacji na naszych stronach internetowych - przepraszamy, ale mieliśmy małą awarię systemu. Niesutannie jednak prowadzimy działania w zakresie realizowanych projektów! W projekcie systemowym 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozpoczyna się  faza pilotażowego wdrażania, zaś cykl spotkań infromacyjnych projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej" juz dobiega końca. Po więcej informacji zapraszamy Państwa do aktualności każdego z działań jeszcze w tym tygodniu.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
2012-06-13

Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej zaprasza do zapoznania się z opracowanym projektem "Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej", którego treść w najbliższym czasie poddana zostanie procesowi konsultacji. Dokument znajdziecie Państwu tutaj, zaś po więcej informacji zapraszamy na stronę Departamentu Pożytku Publiczego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Raport UNICEF o ubóstwie dzieci

Pomimo prowadzonych od wielu lat działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kraje wysokorozwinięte nadal zmagają się z rozmiarem tego problemu. Wśród licznych grup zagrożonych, szczególne miejsce zajmują dzieci – nie mające żadnego wpływu na warunki w jakich przyszło im żyć. Z tego tytułu w politykach realizowanych przez kraje ONZ, szczególne miejsce poświęcane jest ochronie praw dziecka.

Organizacje pozarządowe partnerem dla instytucji rynku pracy

Zachęcamy do lektury ostatniego numeru „Innowacji bez granic”, biuletynu Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL, w którym o współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami rynku pracy rozmawia nasz kolega Adam Michalak, kierownik projektu innowacyjnego „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. Biuletyn w wersji elektronicznej do pobrania tutaj.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Następna