DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Podsumowanie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce
2012-12-13

19 grudnia 2012 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się konferencja podsumowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze inicjatywy na rzecz aktywizacji osób starszych i budowania solidarności międzypokoleniowej, realizowane w trakcie kończącego się roku tematycznego. Program, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do poniedziałku 17 grudnia!

Aktywni seniorzy na Warmii i Mazurach
2012-12-13

Uczestnicy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" kończą już wizytę studyjną i zabierają się do pracy w trakcie szkolenia specjalistycznego. Po weekendzie znajdziecie na naszej stronie szczegółowe informacje zarówno z  przebegu wizyty oraz te dotyczące szkolenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Wizyta studyjna w województwie warmińsko-mazurskim
2012-12-10

W ramach projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" zaczynamy jutro wizytę studyjną na Warmii i Mazurach. Seniorzy wraz ze swoimi asystentami przez trzy dni uczestniczyć będą w intensywych spotkaniach zarówno w lokalnych organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób starszych, jak również spotkają się z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, gdzie będą mogli porozmawiać na temat programu "Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach". Życzymy udanej wizyty!

Pierwsze spotkanie naszych aktywnych seniorów trwa
2012-11-27

Dzisiaj pierwszy dzień dwudniowego szkolenia w ramach projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społęczności". W dwunastoosobowej grupie znalazły się cztery przedstawicielki i ośmiu przedstawicieli środowisk senioralnych z kilku województw Polski. Każdy z uczestników ma wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz swoich społeczności, jesteśmy więc pewni, że szkolenie przebiegać będzie bardzo interesująco. 

Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności
2012-11-22

Doświadczenie organizacji WRZOS działających na rzecz osób starszych w Polsce pokazało, że bez aktywnego włączenia zainteresowanych stron do procesu tworzenia polityk publicznych, ich zapisom bliżej jest do teoretycznych założeń, aniżeli rzeczywistych odpowiedzi na istniejące potrzeby. Dlatego konieczne jest wsparcie grupy animatorów polityk publicznych, którzy odpowiedzialni byliby za prezentowanie przedstawicielom administracji regionalnej problemów i potrzeb osób starszych, współtworzenie polityki społecznej, a przede wszystkim zainspirowanie władz do przygotowania wojewódzkich programów na rzecz osób starszych. To główny cel naszego projektu.

Relacja z IX Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
2012-11-15

W piątek 9 listopada 2012 roku odbyło się IX Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowane i prowadzone przez Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA. W spotkaniu wzięło udział 200 uczestników, którzy w ramach trzech bloków tematycznych mogli wybierać wśród ośmiu sesji dyskusyjnych - by poprzez dobre praktyki i wspólnie wypracowane rekomendacje, móc tym skuteczniej włącać się w budowanie siły III sektora na Mazowszu. Relacja i zdjęcia z IX MFIP na stronie internetowej Federacji Mazowia - zachęcamy do lektury.

Wyniki otwartego konkursu ASOS - I edycja
2012-10-23

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możecie już Państwo znaleźć wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Listę projektów ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym znajdziecie tutaj.

Nowa publikacja dotycząca bezdomności
2012-10-18

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do lektury "Podręcznika Streetworkera Bezdomności", ukazującego specyfikę i uwarunkowania bezdomności ulicznej oraz szczegółowo omawiającego metody streetworkingu w Polsce. Podręcznik powstał po wielu miesiącach pracy zespołu ekspertów organizacji pozarządowych pracujących w obszarze bezdomności, w ramach realizacji Zadania 4 projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Podręcznik i szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ.

Departament Polityki Senioralnej w MPiPS
2012-10-16

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od miesiąca obowiązuje nowy regulamin organizacyjny, w ramach którego powołany został Departament Polityki Senioralnej. Do jego zadań należeć będzie tworzenie i rozwój działań skierowanych do seniorów, mających na celu poprawę systemu wsparcia seniorów, realizację zadań w obszarze aktywnego starzenia się oraz innych form współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej.

Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2012-10-09

Departamanet Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej realizacji Priorytetu I "Zatrudnienie i integracja społeczna" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Konferencja odbędzie się w poniedziałek 22 października 2012 roku, zgłoszenia należy wysyłać za pomocą elektronicznego formularza do dnia 19 października. Wszystkie szczegółwowe informacje oraz program spotkania znajdziecie Państwo TUTAJ


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  Następna