DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Prasa z Elbląga o naszych uczestnikach projektu "Aktywny senior - najlepszych rzecznikach swoich społeczności"
2012-12-28

Przyjechali z różnych zakątków Polski, aby poznać zastosowane w województwie warmińsko-mazurskim  udogodnienia i rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie osobom starszym i niepełnosprawnym. Dnia 12 grudnia 2012 aktywne osoby w wieku 60+ zawitały do Elbląga.*

"Rok się kończy, ale idea pozostaje"
2012-12-20

Konferencję, która odbyła się 19 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, otworzył minister Władysław Kosiniak-Kamysz słusznie zauważając, że „rok się kończy, ale idea pozostaje”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych i wspólnie z nimi. Było to oficjalne podsumowanie Europejskiego Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce.

Konferencja podsumowujące ER2012 już dzisiaj
2012-12-19

W Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się dzisiaj konferencja podusmowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Program przeiwduje dwa główne panele dyskusyjne, dotyczące działań zrealizowanych na rzecz seniorów w sektorze publicznym i niepublicznym, oraz wystąpienia wprowadzające ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, pani dr Marzeny Brezy z Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS i prezes Krystyny Lewkowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.  

Dobre praktyki w instytucjach ekonomii społecznej
2012-12-17

Zapraszamy do lektury Raportu dobrych praktyk, opracowanego w ramach projektu "Toro - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej". Raport zawiera wprowadzenie do struktury systemu socjalnego w Niemczech, opis dobrych praktyk współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także przedstawienie głównych założeń systemu świadczenia usług społecznych i mechanizmów kapitalizacji trzeciego sektora.

FIO 2013 - został już niecały miesiąc
2012-12-17

Przypominamy, że do trwa konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski na działania w ramach jednego z czterech priorytetów tematycznych można składać za pomocą generatora dostępnego na stronie Departamentu Pożytku Publicznego. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2013 roku.

Podsumowanie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce
2012-12-13

19 grudnia 2012 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się konferencja podsumowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze inicjatywy na rzecz aktywizacji osób starszych i budowania solidarności międzypokoleniowej, realizowane w trakcie kończącego się roku tematycznego. Program, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do poniedziałku 17 grudnia!

Aktywni seniorzy na Warmii i Mazurach
2012-12-13

Uczestnicy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" kończą już wizytę studyjną i zabierają się do pracy w trakcie szkolenia specjalistycznego. Po weekendzie znajdziecie na naszej stronie szczegółowe informacje zarówno z  przebegu wizyty oraz te dotyczące szkolenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Wizyta studyjna w województwie warmińsko-mazurskim
2012-12-10

W ramach projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" zaczynamy jutro wizytę studyjną na Warmii i Mazurach. Seniorzy wraz ze swoimi asystentami przez trzy dni uczestniczyć będą w intensywych spotkaniach zarówno w lokalnych organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób starszych, jak również spotkają się z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, gdzie będą mogli porozmawiać na temat programu "Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach". Życzymy udanej wizyty!

Pierwsze spotkanie naszych aktywnych seniorów trwa
2012-11-27

Dzisiaj pierwszy dzień dwudniowego szkolenia w ramach projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społęczności". W dwunastoosobowej grupie znalazły się cztery przedstawicielki i ośmiu przedstawicieli środowisk senioralnych z kilku województw Polski. Każdy z uczestników ma wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz swoich społeczności, jesteśmy więc pewni, że szkolenie przebiegać będzie bardzo interesująco. 

Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności
2012-11-22

Doświadczenie organizacji WRZOS działających na rzecz osób starszych w Polsce pokazało, że bez aktywnego włączenia zainteresowanych stron do procesu tworzenia polityk publicznych, ich zapisom bliżej jest do teoretycznych założeń, aniżeli rzeczywistych odpowiedzi na istniejące potrzeby. Dlatego konieczne jest wsparcie grupy animatorów polityk publicznych, którzy odpowiedzialni byliby za prezentowanie przedstawicielom administracji regionalnej problemów i potrzeb osób starszych, współtworzenie polityki społecznej, a przede wszystkim zainspirowanie władz do przygotowania wojewódzkich programów na rzecz osób starszych. To główny cel naszego projektu.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna