DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Wyniki otwartego konkursu ASOS - I edycja
2012-10-23

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możecie już Państwo znaleźć wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Listę projektów ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym znajdziecie tutaj.

Nowa publikacja dotycząca bezdomności
2012-10-18

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności zaprasza do lektury "Podręcznika Streetworkera Bezdomności", ukazującego specyfikę i uwarunkowania bezdomności ulicznej oraz szczegółowo omawiającego metody streetworkingu w Polsce. Podręcznik powstał po wielu miesiącach pracy zespołu ekspertów organizacji pozarządowych pracujących w obszarze bezdomności, w ramach realizacji Zadania 4 projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Podręcznik i szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ.

Departament Polityki Senioralnej w MPiPS
2012-10-16

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od miesiąca obowiązuje nowy regulamin organizacyjny, w ramach którego powołany został Departament Polityki Senioralnej. Do jego zadań należeć będzie tworzenie i rozwój działań skierowanych do seniorów, mających na celu poprawę systemu wsparcia seniorów, realizację zadań w obszarze aktywnego starzenia się oraz innych form współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej.

Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
2012-10-09

Departamanet Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej realizacji Priorytetu I "Zatrudnienie i integracja społeczna" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Konferencja odbędzie się w poniedziałek 22 października 2012 roku, zgłoszenia należy wysyłać za pomocą elektronicznego formularza do dnia 19 października. Wszystkie szczegółwowe informacje oraz program spotkania znajdziecie Państwo TUTAJ

Trzy dni międzypokoleniowej aktywności
2012-09-25

Wyjątkowo ciekawe wydarzenie odbywa się na Warszawskim Torwarze w dniach 24-26 września 2012 r. Konwencja "Międzypokoleniowe Dni Aktywności" połączona z Targami Aktywni 50+, w trakcie której uczestnicy wymieniają dobre praktyki z  działań podejmowanych na rzecz osób starszych, doświadczenia z realizacji projektów skierowanych do seniorów, a także wspólnie dyskutują na temat różnych form aktywności osób starszych. Konwencja została zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrzych i Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wszystkie szczegóły dotyczące Konwencji znajdziecie Państwo TUTAJ.

Oblicza wolontariatu w Bartoszycach
2012-09-24

Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowała w Bartoszycach, w dniach 21-22 września 2012 r. spotkanie, w którym wzięło udział około 30 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji członkowskich FOSa, działających na rzecz osób starszych i promowania wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz władz lokalnych.

Lokalne energie Polski
2012-09-20

Wyjątkowe spotkanie odbywa się w dniach 19-20 września w Warszawie. Rzeczpospolita Lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników i ekpsertów, w trakcie którego przedstawiciele środowisk pozarządowych, samorządowych i naukowych dyskutują o wizjach przyszłości Polski w roku 2020 i sposobach, w jaki te marzenia będzie można zrealizować.

12 postulatów organizacji pozarządowych w obszarze programowania funduszy europejskich 2014-2020
2012-09-14

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020.

 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS była zaangażowana w przygotowanie dokumentu, jest również jednym z jego sygnatariuszy.

Doradztwo i Kariera w sześciu biurach regionalnych
2012-09-12

Z początkiem sierpnia w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Olsztynie, Szczecinie i Zielonej Górze rozpoczęły działalność biura kompleksowego wsparcia zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. W każdym z biur doradca zawodowy, psycholog i pośrednik pracy, czekają gotowi by wspierać osoby z niepełnosprawnością w podjęciu zatrudnienia. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo TUTAJ.

Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych
2012-09-06

W listopadzie tego roku, osoby zainteresowane ekonomią społeczną będą miały możliwość wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" organizuje w Łodzi Międzynarodową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych - to doskonały moment na poznanie i wymianę dobrych praktyk z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami społecznym. Zachęcamy do zgłoszeń!


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna