DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Pismo do Prezydenta i Premiera w sprawie sytuacji osób przebywających w całodobowych instytucjach pomocy społecznej
2020-04-06

Z inicjatywy Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami powstał list do władz centralnych w sprawie dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych. WRZOS i organizacje członkowskie podpisały się pod tym listem.

Kampania 1%
2020-04-02

Plakat, kampania 1% na organziacje Organziacej Pożytku Publicznego

Nie 10...

Nie 5...

Ani nawet nie 3...

Wystarczy 1 procent, by zmienić naprawdę wiele w twojej lokalnej społeczności. 

 

Pamiętaj!

Przekaż 1 procent twojego podatku na organizację działającą w twojej okolicy!

Wskaż w rocznym rozliczeniu podatkowym organizację na swoim terenie i pomóż rozwiązywać lokalne problemy!

 

Pełna lista uprawnionych organizacji do otrzymania 1% na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

 

Spot promujący kampanię: https://bit.ly/39KMQPH

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na apel WRZOS w sprawie pracowników socajlnych
2020-04-01

W styczniu napisaliśmy apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie poprawy sytuacji pracowników socjalnych. Apel, po podpisaniu przez 242 organizacje w lutym przekazaliśmy pani minister Marlenie Maląg oraz szefowi kancelarii premiera Michałowi Dworczykowi.

 

W marcu dostaliśmy odpowiedź. Trochę nam umknęła, bo teraz rzadziej odwiedzamy biuro.

 

Poniżej krótko przypominamy o co wnioskowaliśmy i wskazujemy jak Ministerstwo odniosło się do naszych propozycji:

 

 1. Podwyższenie dodatku za pracę w terenie do wysokości 500 zł.
  Dość szczegółowo ustosunkowano się do postulatu podwyższenia dodatku za prace w terenie o 250 zł. Główny przekaz MPRiPS jest taki: to nie jest nasza odpowiedzialność, to kwestia budżetów samorządów, one mogą zwracać się o pomoc do wojewodów, budżet państwa i tak pomaga, bo przeznaczył na ten cel w zeszłym roku 46 mln zł. Warto pamiętać, ze w 2005 wprowadzono dodatek 250 zł, w całości finansowany z budżetu państwa. Dzisiaj już podobno nie. Według prostego  przeliczenia wychodzi, że to jest prawie 155 zł na jednego pracownika socjalnego miesięcznie (wg. informacji z raportu NIK, który był podstawa naszej interwencji w Polsce w roku 2017 było 19 610 pracowników socjalnych), ale należy pamiętać, że nie wszyscy pracownicy socjalni dostają dodatek za pracę w terenie – patrz nasz postulat nr 2.

 2. Poszerzenie dodatku o pracę w terenie tak aby wszystkie osoby wykonujące pracę w terenie w tym realizujące wywiady środowiskowe otrzymywały ten dodatek.
  Do tego postulatu Ministerstwo nie odniosło się bezpośrednio, poinformowało, że trwają rozmowy z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej m.in. na ten temat.

 3. Przyspieszenie możliwości korzystania z dodatkowego urlopu aby zapobiec wypaleniu zawodowemu – obecnie przysługuje ono po 5 latach nieprzerwanej pracy w zawodzie, WRZOS postulował zmianę na 2 lata.
  Do tego postulatu Ministerstwo również nie odniosło się bezpośrednio, informując o trwających rozmowach z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej m.in. na ten temat.

 4. Doprowadzenie konsekwentnego stosowania przepisu ustawy wymagającego zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby podopiecznych (1 na 200o mieszkańców lub 50 środowisk objętych praca socjalną).
  Ministerstwo wskazuje, że w zeszłorocznych badaniach OPS wskaźnik zatrudnienie spełniało 78% czyli o 3 punkty procentowe więcej niż dwa lata wcześniej, zaś liczba pracowników socjalnych praktycznie się nie zmieniła w tym czasie.
  Wydaje się, że nieznaczna poprawa standardów pracy pracowników socjalnych nie wynika z działań Ministerstwa tylko z ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. Warto jednak zwrócić uwagę nadal blisko jedna czwarta gmin nie respektuje zapisów ustawy, zaś organy nadzoru i kontroli nie widza w tym nic zdrożnego. W końcu to wskaźnik zatrudnienia pracowników, a nie kwestie podatkowe, które państwo umie egzekwować dość szybko.

 5. Należy ustawowo określić, że pracodawcy, organy władzy i administracji rządowej i samorządowej tworzą odpowiednie warunki dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym.
  Na ten postulat MRPiPS odpowiada, że tworzenie odrębnych przepisów BHP dla kategorii pracowników nie jest powszechną praktyką.
  Nam wydaje się, że brak powszechne praktyki nie czyni pewnych działań niemożliwymi. Nie jesteśmy też bezwzględnie przekonani, że postulowane przez nas przepisy należy uznać za specyficzne przepisy BHP – można je uznać za dodatkowe zabezpieczenie egzekwowania istniejących już przepisów.

 

Doceniamy fakt, że na temat przynajmniej dwóch z naszych postulatów trwają rozmowy z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Z przykrością zauważamy, że niektóre z naszych postulatów zostały źle zrozumiane lub odpowiedzialność za ich ewentualną realizację przerzucona na inne organy.

 

 

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na apel WRZOS, plik pdf.

 

List środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera w sprawie pandemii koronawirusa
2020-04-01

WRZOS podpisal list środowiska osób z niepełnosprawnościami do Premiera w sprawie pandemii koronawirusa. List został zainicjowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, a podpisało go ponad 50 sygnatariuszy. Pponiżej prezentujemy całą treść apelu wraz z lista sygnatariuszy.

Pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie działań antykryzysowych na rzecz ekonomii społecznej
2020-03-20

WRZOS podpisał, jako jedna 30 organizacji społecznych, pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zawierające konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne.
"Jako organizacje sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w szczególności podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z olbrzymim niepokojem obserwujemy sytuację podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznymi w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i sytuacji kryzysowej."
http://wrzos.org.pl/download/PISMO-DO-MINISTER-FUNDUSZY-20-MARCA-2020-ROKU.pdf

Stanowisko Zarządu oraz organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych dotyczące sytuacji związanej z epidemią COVID-19
2020-03-19

WRZOS przygotowała stanowisko bedące apelem do władz centrlanych i lokalnych w sprawie działań wobec sytuacji związanej z epidemią COVID-019.
http://wrzos.org.pl/download/Stanowisko%20WRZOS%20koronawirus%203%20F.pdf

Raport z monitoringu polityki społecznej styczeń-luty 2020
2020-03-11

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres styczeń-luty 2020 r.

W wyżej wymienionym okresie ukazało się kilka istotnych dokumentów oceniających politykę społeczną realizowaną w Polsce: m.in.: raport na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy przygotowana przez Komisje Europejską ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, raport krajowy dotyczący Polski.
W dokumencie znajdą także Państwo informacje m.in. o: raporcie Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego o warunkach pracy pracowników opieki świadczących usługi w domu klienta; publicznych działaniach WRZOS w sprawie warunków pracy pracowników socjalnych; Narodowej Strategii Onkologicznej; nowej liście zawodów potrzebnych na rynku pracy opublikowanej przez MEN; przyjętej przez miasto Gdańsk Karcie praw osób bezdomnych.
Zapraszamy do lektury.
http://wrzos.org.pl/download/monitoring%20styczen%20luty%202020%20a.pdf

Kampania 1%
2020-02-21

Nie 10...

Nie 5...

Ani nawet nie 3...

Wystarczy 1 procent, by zmienić naprawdę wiele w twojej lokalnej społeczności. 

 

Pamiętaj!

Przekaż 1 procent twojego podatku na organizację działającą w twojej okolicy!

Wskaż w rocznym rozliczeniu podatkowym organizację na swoim terenie i pomóż rozwiązywać lokalne problemy!

 

Pełna lista uprawnionych organizacji do otrzymania 1% na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

 

Spot promujący kampanię: https://bit.ly/39KMQPH

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych podpisało ponad 240 instytucji
2020-02-03

Nasz apel w sprawie poprawy warunków pracy pracowników podpisały 242 instytucje z całej Polski. Wśród nich znajdujemy zarówno organizacje pozarządowe, związki zawodowe jak i instytucje zatrudniające pracowników socjalnych.
Pismo wraz z podpisami wysyłamy dzisiaj do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Poniżej przedstawiamy apel wraz z podpisami:
http://wrzos.org.pl/download/apel%20WRZOS%20prac%20soc.pdf

Gazeta Prawna pisze o apelu WRZOS w sprawie sytuacji pracowników socjalnych
2020-01-23

O naszym apelu dotyczącym sytuacji pracowników socjalnych napisała Gazeta Prawna.
"WRZOS zwraca uwagę, że rząd może zmienić ten stan rzeczy poprzez dostępne mu instrumenty, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno jak najszybciej podjąć prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)."
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1449990,500-dla-pracownikow-socjalnych.html


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna