DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych
2012-03-08

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów
2012-03-07

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały dziesięć Standardów Usług i cztery Modele Instytucji pomocy i integracji społecznej. Każda z propozycji zostanie poddana testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstwa lokalne w całej Polsce.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie usługi organizacji szkoleń (nr POKL1.18/WRZOS/3/2012) – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-03-06

Treść informacji do pobrania tutaj

Konkurs MPiPS w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
2012-02-29

Dnia 29 lutego 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym.

"Ekonomia społeczna na Mazowszu - działania i wyzwania"
2012-02-29

We wtorek dnia 28 lutego 2012 odbyła się konferencja. "Ekonomia społeczna na Mazowszu - działania i wyzwania" inaugurująca projekt Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu. Jego celem jest wspieranie osób i instytucji, które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną. Projekt prowadzony jest przez Stowarzyszenie BORIS.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ (POKL1.18/WRZOS/1/2012) – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-02-28

Treść informacji do pobrania tutaj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI SEMINARIUM- PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
2012-02-27

Treść informacji do pobrania tutaj

Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu
2012-02-24

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS właśnie zakończyło realizację polsko-niemieckiego projektu, w ramach którego osoby niepełnosprawne skorzystać mogły z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w zakresie: spraw prawnych - udzielamy informacji prawnej, pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym; spraw socjalnych - w szczególności w zakresie ulg i uprawnień socjalnych, rehabilitacji i edukacji, a także wsparcia psychologicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu na pilotaż w ramach projektu 1.18
2012-02-20

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiło wyniki przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach pierwszego etapu postępowania konkursowego na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Zadania 2 "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej", realizowanego w projekcie systemowym "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"

Działania KraFOS w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
2012-02-20

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS od roku 2009 prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek został założony w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w Programie „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”.  W ramach działalności Ośrodka zapewniane jest  wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna