DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Pozarządowe Centrum Kompetencyjne w Łodzi
2012-02-16

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego realizuje projekt „Sprawne Organizacja Pozarządowe - Pozarządowe Centrum Kompetencyjne”, którego celem jest wielopoziomowe wsparcie organizacji III sektora w zakresie zarządzania i finansowania prowadzonych działań, budowania współpracy i partnerstwa w regionie, a także utworzenie Pozarządowego Centrum Kompetencji.

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego
2012-02-16

Na wniosek Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” powołana zostanie Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie trwa procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oficjalna inauguracja roku tematycznego 2012
2012-02-16

Dnia 7 marca 2012r. w Pałacu Prezydenckim odbędzie się międzynarodowa konferencja "Zwiększenie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa - podejście zintegrowane", organizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Strszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. W trakcie konferencji przewidziane są wystąpienia ekspertów i praktyków ze świata nauki oraz polityki,  działających w obszarze aktywności osób starszych. Więcej informacji na temat wydarzeń planowanych w ramach ER2012 znajduje się na internetowej stronie tematycznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rozstrzygniecie postępowania w zakresie realizacji usługi cateringowej - protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-02-15

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż rozstrzygnięte zostało postępowanie nr POKL1.4/WRZOS/1/2012 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie realizacji usługi cateringowej, dla uczestników seminarium, organizowanego w dniu 20 lutego 2012 r. w Warszawie w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 1.4 projekty innowacyjne, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna).

 

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – organizacja szkoleń
2012-02-14

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji w Warszawie szkoleń w tym wynajem sali, obsługa cateringowa/gastronomiczna oraz zapewnienie usługi noclegowej na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść zapytania ofertowego tutaj

"Inwestuj w siebie" - nowy projekt Federacji FOSa
2012-02-13

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje od stycznia 2012 roku,  projekt „Inwestuj w siebie - reintegracja zawodowa i społeczna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat i zakłada aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu bartoszyckiego, braniewskiego i kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

"Zaangażuj się" - konferencja w MPiPS
2012-02-08

W środę 8 lutego 2012r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję promującą cele i założenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (ER 2012), której hasło przewodnie "zaangażuj się!" celnie zachęcało do włączania się w działania na rzecz osób starszych przewidzianie w ramach ER 2012. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Konsultacje w sprawie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
2012-02-07

Rada Działalności Pożytku Publicznego zachęca do przesyłania opinii na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, który zostanie uruchomiony w Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Ze wstępnych planów wynika, że realizacja działań w ramach Funduszu będzie się mogła rozpocząć pod koniec roku 2012 lub na początku 2013., zaś trwać maksymalnie do roku 2016. W ramach przygotowań do konsultacji, Rada Działalności Pożytku publicznego przygotowała wstępne stanowisko, do opiniowania którego zachęca.

Zapytanie ofertowe – organizacja seminarium
2012-02-07

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji w Warszawie seminarium na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe -usługa szkoleniowa- przedłużenie terminu składania ofert
2012-02-06

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż przedłużony zostaje termin składania ofert w postępowaniu nr POKL1.18/WRZOS/1/2012 w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść informacji do pobrania tutaj


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna