DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa – wyjaśnienia
2012-02-06

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych przedstawia wyjaśnienie w odniesieniu do treści zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2012r. ( POKL1.18/WRZOS/1/2012) w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa – INFORMACJA O ZMIANIE
2012-02-06

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych uprzejmie informuje, iż w treści zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2012r. ( POKL1.18/WRZOS/1/2012) w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmiany.

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa – odpowiedzi na pytania
2012-02-03

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych uprzejmie informuje, iż w związku z pytaniami w odniesieniu do treści zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2012r. ( POKL1.18/WRZOS/1/2012) w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu – przedstawia odpowiedzi wraz z treścią pytań.

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa
2012-01-27

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” (...)

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi cateringowej
2012-01-26

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi cateringowej dla uczestników seminarium, organizowanego w dniu 20 lutego 2012r. w Warszawie w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 1.4 projekty innowacyjne, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna).

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj.

Standardy Usług Pomocy i Integracji Społecznej zaakceptowane
2012-01-26

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały propozycje Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, wraz z przykładowymi Narzędziami Pracy Socjalnej. Dokumenty te stanowią bazę konkursu CRZL na pilotaż, w ramach którego mają zostać poddane testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce. Wchodząc tutaj znajdziecie Państwo treść zaakceptowanych opracowań.

Zmiany w zasadach konkursu PO FIO 2012
2012-01-20

Departament Pożytku Publicznego wydłużył termin składania ofert w ramach PO FIO 2012 do dnia 13 lutego 2012. Kolejna zmiana dotyczy możliwości ubiegania się o dofinansowanie - po wczorajszym spotkaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje, które zdecydują się prowadzić działania w ramach komponentu wolontariatu długoterminowego, będą mogły również aplikować o dofinansowanie w ramach innego priorytetu lub komponentu. Szczegółowe informacje na www.pozytek.gov.pl

Formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
2012-01-18

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy zachęca do udziału w cyklu Europejskich Wykładów Otwartych, które odbywają się w środy przy ul. Kruczej 38/42 oraz w czwartki w Pałacu Kultury i Nauki. W najbliższy czwartek, 19 stycznia, tematem wykładu będą formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się na XX piętrze PKiN, w sali 2018. Początek o godzinie 12.00.

PO FIO 2012 – konkurs ogłoszony
2012-01-13

Tegoroczny konkurs ofert na projekty dofinansowane ze środków PO FIO został ogłoszony w dniu 13 stycznia. Departament Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert projektów na działania zgodne z horyzontalnymi zasadami partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Konkurs trwa do poniedziałku 6 lutego.

Departament Pożytku Publicznego wstępnie o PO FIO 2012
2012-01-11

Na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się informacja dotycząca planu ogłoszenia konkursu PO FIO 2012 w połowie stycznia. Do tego momentu, DPP udostępnia materiał ze szkolenia przeprowadzonego w grudniu ubiegłego roku przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Departament Pożytku Publicznego, informującego o planowanych w  PO FIO 2012 zmianach. Materiał do pobrania ze strony www.pozytek.gov.pl.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna