DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Departament Pożytku Publicznego wstępnie o PO FIO 2012
2012-01-11

Na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się informacja dotycząca planu ogłoszenia konkursu PO FIO 2012 w połowie stycznia. Do tego momentu, DPP udostępnia materiał ze szkolenia przeprowadzonego w grudniu ubiegłego roku przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Departament Pożytku Publicznego, informującego o planowanych w  PO FIO 2012 zmianach. Materiał do pobrania ze strony www.pozytek.gov.pl.

"Zysk z dojrzałości" – konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
2011-12-16

Pomimo napiętego czasu przedświątecznego ostatnie przygotowania do nadchodzącego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 trwają zarówno w sektorze społecznym, publicznym, jak i prywatnym. W piątek 16 grudnia, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja dotycząca dobrych praktyk zarządzania wiekiem, w której udział wzięli przedstawiciele każdego z powyższych sektorów.

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
2011-12-14

We wtorek 13 grudnia 2011r., w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie działań związanych z nadchodzącym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Głównym jego punktem było zaprezentowanie uczestnikom Krajowego Planu Działania na rzecz roku tematycznego 2012 w Polsce oraz otwarta dyskusja nad jego założeniami. Treść przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokumentu znajdziecie Państwo TUTAJ.

Standardy Usług i Modele Instytucji - treść propozycji
2011-12-14

W ramach zakończonej fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały propozycje dziesięciu Standardów Usług i czterech Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej. Wypracowane dokumenty stanowią bazę konkursu CRZL na pilotaż, w ramach którego mają zostać poddane testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce. Robocze wersje wypracowanych propozycji znajdziecie Państwo tutaj.

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków
2011-12-14

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przeprowadziły w dniu 9 grudnia 2011 konferencję na temat „Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego Polaków w kontekście percepcji Polaków”, której bazą merytoryczną była opracowana w ramach projektu B2.1/1.2 Diagnoza Społeczna 2011.

Standardy usług i modele instytucji w Poznaniu
2011-11-30

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję „Standardy usług i modele instytucji – pilotażowe wdrażanie”, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 roku, w Hotelu IKAR w Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną propozycje standardów usług pomocy społecznej oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz założenia konkursu CRZL na ich pilotażowe wdrożenie. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce Standrady w pomocy.

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – organizacja ogólnopolskiej konferencji w Poznaniu ( POKL1.18/WRZOS/10/2011)
2011-11-30

Treść informacji do pobrania tutaj

29 listopada 2011 - konferencja o standardach usług i modelach instytucji w Warszawie
2011-11-28

We wtorek 29 listopada 2011 r., w sali F budynku ATRIUM Centrum, Aleje Jana Pawła II 27 w Warszawie, odbędzie się bezpłatna konferencja poświęcona propozycjom Standardów Usług oraz Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, wypracowanym w ramach zadania 2. projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Więcej szczegółów odnośnie konferencji znajdziecie Państwo w zakładce zadania 2 - STANDARDY w POMOCY.

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – organizacja ogólnopolskiej konferencji w Warszawie ( POKL1.18/WRZOS/9/2011)
2011-11-23

Treść informacji do pobrania tutaj.

Zrównoważony wzrost w okresie pokryzysowym
2011-11-15

W ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, we wtorek 15 listopada 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gościli członkowie Prezydium EKES, biorąc udział w konferencji „Czynniki zrównoważonego wzrostu w okresie pokryzysowym”.

Konferencja z założenia stanowić miała okazję do debaty przedstawicieli sektora administracji publicznej, świata nauki, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego na temat zrównoważonego wzrostu w Unii Europejskiej.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna