DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych
2015-09-25

Przedstawiamy najnowsze opracowanie pt.: „Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych”, przygotowane na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Opracowanie można pobrać tutaj

Przewodnik „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”
2015-07-30

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”, przygotowanym na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Przewodnik można pobrać tutaj

Walne Zebranie WRZOS
2015-05-27

W dniu 25 maja 2015 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie WRZOS, na którym przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014. Został wybrany również nowy Zarząd na 4-letnią kadencję w składzie:

Cezary Miżejewski – prezes

Agnieszka Krawczyk-Balon – wiceprezes

Bartłomiej Głuszak – wiceprezes

Anna Kruczek – członek Zarządu

Marek Borowski – członek Zarządu

Bartosz Mioduszewski – członek Zarządu

Waldemar Weihs – członek Zarządu


Dodatkowo wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Wawer, Zofia Kulikowska i Wioleta Umławska.

 

Walne Zebranie WRZOS
2015-05-18

W dniu 25 maja 2015 odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

Case study EAPN Portugalia „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”
2015-03-27

W załączniku znajduje się broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” oraz case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”. Oba materiały zostały przygotowane przez partnera portugalskiego w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.  Zapraszamy do lektury.

broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”


case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”

 

 

Nagroda Obywatelska z okazji 25-lecia Samorządności
2015-03-25

9 marca 2015 roku w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył Nagrody Obywatelskie z okazji 25-lecia Samorządności m.in. czterem osobom związanym z WRZOS. Nagrody otrzymali: Bernardyna Mośkowiak z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Danuta Noszka-Leśniewska z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych, Romuald Malinowski ze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”
2015-02-16

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w okresie listopad 2014-styczeń 2016r. realizuje projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur, zasad współpracy, komunikacji, pozyskiwania, przepływu informacji, uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych - osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją szczebla samorządowego i rządowego w kształtowaniu polityki społecznej, szczególnie w obszarze pomocy i usług społecznych.

Zapraszamy organizacje członkowskie do włączania się w działania projektowe. Więcej informacji w zakładce „Projekty”

Aktywność jest dla każdego seniora - ekspertyzy w projekcie
2015-02-02

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzami przygotowanymi w ramach projektu „Aktywność jest dla każdego seniora” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.

 

Ekspertyza 1: Przedstawienie możliwości działania i zaangażowania WRZOS oraz jej organizacji członkowskich w zakresie usług społecznych adresowanych do seniorów, Cezary Miżejewski

 

Ekspertyza 2: Koncepcja Centrum Aktywności Seniorów, Tomasz Schimanek

 

Ekspertyza 3: Raport Organizacje senioralne WRZOS, Jan Wiśniewski

Publikacje dotyczące Modeli
2015-01-16

Na podstronie Standardy w Pomocy w zakładce publikacje ukazały się trzy nowe publikacje przygotowane i wydane przez WRZOS, również w formie papierowej, dotyczące Modeli realizacji usług o określonym standardzie w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. Zapraszamy do lektury.

Projekt "Aktywność jest dla każdego seniora"
2014-10-02

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje w terminie 1 września – 31 grudnia 2014 r. projekt „Aktywność jest dla każdego seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. Zapraszamy organizacje członkowskie do udziału w działaniach projektowych.

 

Informacje dot. projektu znajdują się tutaj.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Następna