DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych
2016-01-19

W dniu 15 stycznia 2016 r. zorganizowane zostało w Warszawie, ogólnopolskie seminarium „Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych”, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz osób/grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja, na temat włączania obywateli w tworzenie, realizację i monitorowanie polityki społecznej  w Polsce i Portugalii.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w partnerstwie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

WRZOS w Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji!
2015-10-30

Miło nam poinformować, że Pan Cezary Miżejewski, prezes zarządu WRZOS, Pan Marek Borowski, członek zarządu WRZOS oraz  Pan Krzysztof Balon, Przewodniczący Rady Programowej WRZOS, zostali powołani na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji przez Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
2015-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. Materiał przygotowany został na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Treść do pobrania tutaj

Zaproszenie na cykl szkoleń w ramach Akademii PLN! – ścieżka dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci WRZOS
2015-10-06

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z WRZOS i OZRSS serdecznie zapraszają do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach  - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej wiarygodności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w Polsce, która wynika z nieznajomości standardów prawnych oraz zarządczych i stanowi często dużą barierę dla rozwoju instytucji.

Chcemy zaoferować kadrze zarządzającej organizacjami pozarządowymi i osobom odpowiedzialnym za ich księgowość możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania finansami w ramach Akademii PLN!

Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych
2015-09-25

Przedstawiamy najnowsze opracowanie pt.: „Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych”, przygotowane na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Opracowanie można pobrać tutaj

Przewodnik „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”
2015-07-30

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”, przygotowanym na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Przewodnik można pobrać tutaj

Walne Zebranie WRZOS
2015-05-27

W dniu 25 maja 2015 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie WRZOS, na którym przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014. Został wybrany również nowy Zarząd na 4-letnią kadencję w składzie:

Cezary Miżejewski – prezes

Agnieszka Krawczyk-Balon – wiceprezes

Bartłomiej Głuszak – wiceprezes

Anna Kruczek – członek Zarządu

Marek Borowski – członek Zarządu

Bartosz Mioduszewski – członek Zarządu

Waldemar Weihs – członek Zarządu


Dodatkowo wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Wawer, Zofia Kulikowska i Wioleta Umławska.

 

Walne Zebranie WRZOS
2015-05-18

W dniu 25 maja 2015 odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

Case study EAPN Portugalia „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”
2015-03-27

W załączniku znajduje się broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” oraz case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”. Oba materiały zostały przygotowane przez partnera portugalskiego w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.  Zapraszamy do lektury.

broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”


case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”

 

 

Nagroda Obywatelska z okazji 25-lecia Samorządności
2015-03-25

9 marca 2015 roku w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył Nagrody Obywatelskie z okazji 25-lecia Samorządności m.in. czterem osobom związanym z WRZOS. Nagrody otrzymali: Bernardyna Mośkowiak z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Danuta Noszka-Leśniewska z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych, Romuald Malinowski ze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  Następna