DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Punkty Inkubacji Innowacji
2017-01-24

Ogłaszamy kolejny nabór pomysłów na działania innowacyjne,  wspierające osoby z niepełnosprawnościami w procesie aktywizacji zawodowej. Nabór pomysłów prowadzony jest do 17 lutego 2017. Wysokość przyznanego grantu do 30 tys. złotych. Szczegółowe informacje znajdują się w poprzednich wiadomościach o Punktach Inkubacji Innowacji oraz na stronie www.merkury.org.pl

Stanowisko Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WRZOS w sprawie sytuacji organizacji pozarządowych
2016-11-28

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WRZOS w dniu 25 listopada 2016 roku przyjęte zostało stanowisko w sprawie sytuacji organizacji pozarządowych i toczącej się debaty publicznej na temat ich roli.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem stanowiska tutaj

Punkty Inkubacji Innowacji
2016-11-25

Spotkanie: Czy wszystko już było? Innowacje społeczne a aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

 

Szukamy pomysłów i rozwiązań na rzecz zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Pomagamy przełożyć idee na rozwiązania i konkretne pomysły, które mogą być testowane. Mało tego! Przyznajemy pieniądze na przeprowadzenie sześciomiesięcznych testów opracowanych pomysłów! Przyjdź na spotkanie 14 grudnia, by dowiedzieć się więcej!

Punkty Inkubacji Innowacji
2016-09-01

OGŁOSZENIE O NABORZE  INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • osoby prawne (publiczne i prywatne)
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
Punkty Inkubacji Innowacji
2016-08-04

WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:

  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

 

Kontakt do animatorów WRZOS:

Kamila Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) – tel. 531 022 712

Agnieszka Deja (agnieszka.deja@wrzos.org.pl) – tel. 22 826 52 46

Stanowisko Rządu w sprawie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
2016-08-01

Przedstawiamy stanowisko Rządu w sprawie ratyfikowania przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Stanowisko to zostało przedstawione w związku z Apelem Rzecznika Praw Obywatelskich o ratyfikowanie Protokołu. Apel ten został poparty również przez WRZOS.

 

Apel Rzecznika Praw Obywatelskich >>>

 

Stanowisko Rządu >>>

 

List Rzecznika Praw Obywatelskich >>>

Nowy adres WRZOS
2016-04-13

Biuro WRZOS przeprowadziło się do nowego lokalu.

Nasz nowy adres to ul. Oleandrów 6 (domofon 66), 00-629 Warszawa

Numer telefony i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Tutaj możesz zobaczyć mapkę >>> 

 

 

Zaproszenie na szkolenie regionalne dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci WRZOS
2016-03-11

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wraz z naszymi partnerami Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszamy na „Przyśpieszony kurs działalności ekonomicznej z elementami zarządzania finansowego”.

Uwagi do proponowanych zmian w Prawie zamówień publicznych
2016-02-15

Do Ministerstwa Rozwoju przekazano uwagi przygotowane przez  Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Polski Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS w ramach prowadzonych konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W dniu 12 lutego przedstawiciele WRZOS uczestniczyli w konsultacjach w Ministerstwie Rozowju

 

Załączniki:

Stanowisko przedstawione Ministerstwu Rozwoju

Uwagi i propozycje zapisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych

Rekomendacje opracowane przez Institute for Human Rights and Business

 

Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych
2016-01-19

W dniu 15 stycznia 2016 r. zorganizowane zostało w Warszawie, ogólnopolskie seminarium „Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych”, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz osób/grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja, na temat włączania obywateli w tworzenie, realizację i monitorowanie polityki społecznej  w Polsce i Portugalii.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w partnerstwie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna