DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
I Kongres Zdrowego Starzenia
2014-01-29

Fundacja na rzecz zdrowego starzenia się podjęła się organiazacji wydarzenia dotyczącego kwestii zdrowego i aktywnego starzenia się społeczeństwa. W dniach 30-31 stycznia w Warszawie odbędzie się I Kongres Zdrowego Starzenia - swój udział zapowiedzieli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia i Prezes Rady Ministrów. Więcej informacji na temat organizacji I Kongresu na stronie Fundacji. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnych dyskusji.

ASOS edycja 2014 ogłoszony
2014-01-29

W poniedziałek 28 stycznia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wnioski w edycji ASOS 2014 można składać do dnia 19 lutego 2014. Generator ofert orazi szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ.

Ostatnia faza projektu systemowego
2014-01-10

Realizacja projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" weszła już w Zadaniu 2 w ostatnią fazę działań - upowszechnianie efektów. W jej wyniku trzy tysiące pracowników Instytucji pomocy i integracji społecznej z całej Polski zostanie przeszkolonych w zakresie wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji. Więcej informacji w zakładce "Standardy w Pomocy".

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania
2014-01-02

W dniu 10 grudnia 2013 roku, Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016”, pierwszy rządowy dokument określający cele i kierunki polityki na rzecz równego traktowania. Program ma w założeniu stanowić narzędzie, umożliwiające Rządowi podejmowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zasady równego traktowania.

"Pakiet seniora" przyjęty przez Radę Ministrów
2013-12-30

W dniu 24 grudnia 2013 roku, Rada Ministrów przyjęła założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Program „Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+“, które tworzą razem pakiet proponowanych rozwiązań dotyczący osób starszych i polityki senioralnej państwa. Więcej informacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konsultacje Regulaminu FIO na 2014 rok
2013-12-20

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji projektu "Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014". Opinie i uwagi można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej ankiety do dnia 12 stycznia 2014. Ankieta oraz szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie www.pozytek.gov.pl.

Otwarte spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego
2013-12-16

We wtorek 16 grudnia 2013 roku, Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej spotkają się z przedstawicielami organizacji sektora obywatelskiego. Spotkanie, które będzie miało charakter otwarty, ma za zadanie przybliżyć informacje o dotychczasowych wynikach prac RDPP oraz stanowić pole do dyskusji na temat możliwości rozwiązywania problemów III sektora. Więcej informacji o charakterze spotkania dostępnych jest na stronie www.pozytek.gov.pl. 

Spotkanie Rady Wykonawczej i Ekspertów Społecznych EAPN Polska
2013-12-12

W ramach realizowanego projektu "EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną" 13 grudnia odbędzie się spotkanie Rady Wykonawczej oraz Rady Ekspertów Społecznych EAPN.

 

Spotkanie Rady Wykonawczej odbędzie się w godz. 10.00-12.30

Spotkanie Rady Ekspertów Społecznych odbędzie się w godz. 13.00-16.00

Model współpracy działa
2013-12-11

„Model współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej” został przyjęty przez Krajową Sieć Tematyczną oraz pozytywnie przeszedł ewaluację zewnętrzną.

Kolejne spotkanie w ramach projektu Srebrna Reprezentacja NGO
2013-12-09

W dniach 16-17 grudnia 2013 roku, ekspertki i eksperci seniorzy z dwunastoosobowego zespołu projektu Srebrna Reprezentacja NGO przyjadą do Warszawy by omówić dotychczasowe wyniki swoich działań w regionach. Rezultaty spotkania będą częścią powstającej publikacji pt. "Srebrny Przewodnik", o którym więcej informacji napiszemy już wkrótce. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Poliytki Społecznej w ramach II edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Osób Starszych na lata 2012-2013.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna