Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

„Doradztwo i Kariera – ponadlokalna sieć aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”
2010-04-21

W Biurach „Doradztwa i Kariery” zatrudnieni są doradcy zawodowi, psycholodzy i pośrednicy pracy posiadający umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wiedzę na temat problematyki tych osób, w szczególności w aspekcie ich funkcjonowania na rynku pracy. Z oferty można korzystać w Biurach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00- 16:00.  Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i poradnictwa uzupełnione są możliwością konsultacji telefonicznych i mailowych.

W trakcie realizacji projektu organizujemy warsztaty dla osób niepełnosprawnych w zakresie: przełamywania barier psychologicznych powodujących lęk przed „wyjściem z domu”; nabywania umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami; budowania własnego systemu wartości jako osoby niepełnosprawnej; wypracowywania umiejętności ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; rozwoju umiejętności komunikacji społecznej; zwiększanie umiejętności uczestników warsztatów dotyczących poruszania się po otwartym rynku pracy.
 
Organizujemy również warsztaty dla rodzin osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych poruszające problematykę w zakresie: zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej ich podopiecznych; łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością ich podopiecznych; zapobiegania nadopiekuńczości.

 

Nasze Biura DiK – „Doradztwo i Kariera”:

 

„Doradztwo i Kariera”-  DiK Kraków
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków
tel. 012 421 32 41
e-mail: dik_krakow@wrzos.org.pl

 

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW

BIURO DIK W KRAKOWIE

 

 

 

 

KOORDYNATOR

 

(Marta Wyderka)

DORADCA ZAWODOWY

 

(Agnieszka Wycichowska)

 

POŚREDNIK PRACY

 

(Urszula Kica)

 

PSYCHOLOG

 

 

(Iwona Stańko)

 

poniedziałek

8.00-16.00

8.00-16.00

9.00-13.00

 

wtorek

8.00-16.00

8.00-16.00  N.H*

 

 

środa

8.00-16.00

8.00-16.00

9.00-12.30 N.H*

10.00-13.30/14.00

czwartek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

 

piątek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

 

* N.H – dyżur w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie


 „Doradztwo i Kariera”-  DiK Wrocław

ul. Zelwerowicza 16/1
53-676 Wrocław

tel. (71) 341 71 44
e-mail: dik_wroclaw@wrzos.org.pl

 

REGIONALNE BIURO DORADZTWA I KARIERY

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

BIURO WE WROCŁAWIU

 

 

KOORDYNATOR

 

(Anna Golec)

DORADCA ZAWODOWY

 

(Gabriela Burzyńska)

POŚREDNIK PRACY

 

(Daria Mieszczanowicz)

PSYCHOLOG

 

(Anna Moszczyńska)

poniedziałek

10.00 - 18.00

10.00-18.00

 

 

wtorek

10.00 - 18.00

10.00-18.00

 

 

środa

10.00 - 18.00

10.00-18.00

 

 

czwartek

10.00 - 18.00

10.00-18.00

11.00-18:30

 

piątek

10.00 - 18.00

10.00-18.00

 

 9:00 - 13:00*

 

* ostatni piątek miesiąca /9:00 - 12:00/

 

„Doradztwo i Kariera”-  DiK Zielona Góra:
ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
tel. (68) 452 72 71 
e-mail: dik_zielonagora@wrzos.org.pl

 

HARMONOGRAM PRACY BIURADORADZTWA I KARIERY W ZIELONEJ GÓRZE

 

 

 

 

KOORDYNATOR

 

ROMUALD MALINOWSKI

Tel. kom. 695 605 810

DORADCA ZAWODOWY

 

EMILIA DYKSZAK

Tel. kom. 787 486 838

POŚREDNIK PRACY

 

MONIKA SUDER

Tel. kom. 695 416 460

PSYCHOLOG

 

JOANNA MALINOWSKA

Tel. kom. 605 919 304

 

poniedziałek

8.00-16.00

8.00-16.00

12.00-15.00

 

wtorek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

 

środa

8.00-16.00

8.00-16.00

 

8.15-10.15

czwartek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

14.00-16.00

piątek

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-11.00

 

 

 

 „Doradztwo i Kariera”-  DiK Olsztyn:

 

ul. Artyleryjska 34

10-165 Olsztyn
Tel. 089 678 97 27
e-mail: dik_olsztyn@wrzos.org.pl

 

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW

BIURO DIK W OLSZTYNIE

 

 

 

 

KOORDYNATOR

Bartłomiej Głuszak

DORADCA ZAWODOWY

Agnieszka Nowicka

 

POŚREDNIK PRACY

 

Alicja Kowalik

 

PSYCHOLOG

 

Katarzyna Tobolska

 

poniedziałek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

11.00 -13.00

wtorek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

10.00–12.00

środa

8.00-16.00

8.00-16.00

10.00 – 14.00

 

czwartek

8.00-16.00

8.00-16.00

10.00 – 14.00

 

piątek

8.00-16.00

8.00-16.00

 

 

 

Przy realizacji projektu współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w danym województwie, z organizacjami członkowskimi WRZOS, publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, urzędami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami.

Nie ulega wątpliwości, że oprócz bezpośrednich form wsparcia, mamy nadzieję na długofalowe efekty projektu. Chcielibyśmy, aby dzięki takim przedsięwzięciom podnosiła się jakość usług dla osób niepełnosprawnych, a także zmieniła opinia pracodawców na temat zatrudniania pracowników z dysfunkcjami.

Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas metody pracy w tym zakresie będą na tyle uniwersalne, że w przyszłości z powodzeniem zostaną multiplikowane w organizacjach zajmujących się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. A to docelowo przyczyni się do wybudowania zintegrowanego systemu wsparcia na terenie całej Polski w oparciu o struktury regionalne WRZOS.
Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.