Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

PODSUMOWANIE 4 MIESIĘCY PROJEKTU DiK
2011-07-01

1. Liczba klientów

 

 

Kraków

Wrocław

Zielona Góra

Olsztyn

Marzec

25

------

14

19

Kwiecień

29

43

26

23

Maj

14

26

22

18

Czerwiec

10

44

22

20

RAZEM

78

113

84

80

Liczba klientów

 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2.Liczba konsultacji

 

 

Kraków

Wrocław

Zielona Góra

Olsztyn

Marzec

107

-----

16

40

Kwiecień

50

58

34

48

Maj

69

69

43

47

Czerwiec

83

138

37

47

RAZEM

309

265

130

182

Liczba konsultacji:

886

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Wskaźniki ewaluacji

 


zrealizowane

planowane

Liczba klientów w biurach

 355 osób

260 osób

Liczba warsztatów dla osób niepełnosprawnych

8 warsztatów

8 warsztatów

Liczba konsultacji udzielonych w biurach osobom niepełnosprawnym

886 konsultacji

288 konsultacji

Liczba osób, które w wyniku porady uzyskały zatrudnienie

 43 osoby

26 osób

Liczba osób, które w wyniku porady podjęły szkolenia lub kontynuują edukację

104 osoby

39 osób

Liczba osób, które podjęły inny rodzaj aktywności zawodowej

 455 osób

130 osób

 

A:  24  osoby (udział beneficjenta w szkoleniach, stażach, inny rodzaj kontynuacji nauki)

       12 osób podjęło decyzję o dalszej nauce

       7 osób podjęło udział w szkoleniach

       5 osób podjęło udział w stażach

B:  455 osób (działania na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej beneficjenta)

         328 osób otrzymało oferty pracy

         64 osobom przygotowano dokumenty aplikacyjne

         107 osób odbyło rozmowy kwalifikacyjne

C:   43 osoby podjęły zatrudnienie

 

Warsztaty

 

Temat szkolenia/warsztatu/terapii/zajęć:

Jak mówić dobrze o sobie – zbuduj swój pozytywny wizerunek

Nazwa instytucji prowadzącej szkolenie/warsztat/terapię/zajęcia (o ile instytucja ta nie jest Zleceniobiorcą):

„Biuro DIK” Olsztyn

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:           10

 

Temat szkolenia/warsztatu/terapii/zajęć:

„Skuteczne poszukiwanie pracy – zwiększam swoje szanse na rynku pracy”

Nazwa instytucji prowadzącej szkolenie/warsztat/terapię/zajęcia (o ile instytucja ta nie jest Zleceniobiorcą):

„Biuro DIK” Olsztyn

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:           10

 

Temat szkolenia/warsztatu/terapii/zajęć:

"ABC Poszukiwania Pracy”

Nazwa instytucji prowadzącej szkolenie/warsztat/terapię/zajęcia (o ile instytucja ta nie jest Zleceniobiorcą):

„Biuro DIK” Kraków: 8

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat szkolenia/warsztatu/terapii/zajęć:

„Droga do kariery”

Nazwa instytucji prowadzącej szkolenie/warsztat/terapię/zajęcia (o ile instytucja ta nie jest Zleceniobiorcą):

„Biuro DIK” Kraków

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach 10

 

 

 

 

 

 

 


 „Warsztaty aktywizacji zawodowej”

 „Biuro DIK” Wrocław

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10

 „ABC poszukiwania pracy”

 „Biuro DIK” Wrocław

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:12

 „Warsztat umiejętności społecznych”

„Biuro DIK” Zielona Góra

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10

Warsztaty samopoznania z elementami „Kursu Inspiracji” oraz technikami aktywnego poszukiwania pracy

„Biuro DIK” Zielona Góra

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach:10

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją tutaj