Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

DOŚWIADCZENIA PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH
Rudolf Konrad
2009-06-07

"Rozwój zadań pomocy społecznej w ramach pomocy dla ludzi z upośledzeniami - prawodawca federalny musi podjąć działania!"

Joachim Hagelskamp
2009-06-07

Parytetowy Związek Opieki Społecznej wczoraj, dziś i jutro!

Bernhard Conrads, Theo Frühauf
2009-06-07

"Pomoc życiowa dla ludzi z upośledzeniem umysłowym Przykład organizacji pozapaństwowej w strefie napięć pomiędzy samopomocą a usługą"

Christoph Nachtigäller, Elisabeth Fischer
2009-06-07

Federalna Wspólnota Robocza - Pomoc Osobom Niepełnosprawnym (FWR-PON)