Biuro Projektu "Doradztwo i Kariera"

Ul. Oleandrów 6

00-629 Warszawa

T. 22 826 52 46

e-mail: katarzyna.wasowska@wrzos.org.pl

 

ZESPÓŁ
Zespół projektu
2010-04-21

ZESPÓŁ PROJEKTU

 

Katarzyna Wąsowska-Garcia

kierownik projektu

 

 

Biuro DiK w Krakowie
Adriana Waśniowska - koordynator biura
Agnieszka Wycichowska - doradca zawodowy
Iwona Boczar - psycholog

Żaneta Schab-Janik - prawnik

Urszula Kica - pośrednik pracy

 

Biuro DiK w Lublinie

Iwona Kędziera - koordynator biura 
Dorota Kostrzewa - doradca zawodowy
Ewa Miszczak - psycholog 

Sebastian Ignaszczak - prawnik
Piotr Marzęda - pośrednik pracy

 

Biuro DiK w Olsztynie

Bartłomiej Głuszak - koordynator biura 
Weronika Szewalje - doradca zawodowy
Alicja Maziarek - psycholog 

Tomasz Tokarczyk - prawnik

Maciej Soroka - pośrednik pracy

 

Biuro DiK w Szczecinie

Anna Kolmer - koordynator biura
Rafał Jenne - doradca zawodowy
Martyna Agacińska - psycholog 

Wiktor Bieńkowski - prawnik
Zofia Adamowska - pośrednik pracy

 

Biuro DiK w Zielonej Górze
Patrycja Batkowska - koordynator biura 
Agata Nolka- Metrykowska - doradca zawodowy
Anna Wójcik - psycholog 

Michał Geciów - prawnik

Grzegorz Szulczyk - pośrednik pracy