DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Standardy Usług i Modele Instytucji w Olsztynie
2011-09-26

W poniedziałek 3 października 2011 r., w Hotelu Gromada w Olsztynie, odbędzie się konferencja „Standardy Usług i Modele Instytucji – Pilotażowe Wdrażanie”. Będzie to jedna z planowanych czterech konferencji regionalnych, które mają  za zadanie zainicjować dyskusję na temat procesu standaryzacji w pomocy społecznej, jak również zaprezentować wypracowane Standardy Usług i Modele Instytucji, które w najbliższych miesiącach za pomocą konkursu ogłoszonego przez CRZL będą testowane i wdrażane przez instytucje pomocy społecznej w ramach fazy pilotażu.

 

Konferencja w Olsztynie organizowana jest we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozpocznie się od przedstawienia założeń polityki senioralnej oraz innowacyjnych działań prowadzonych w jej ramach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Konferencje „Standardy Usług i Modele Instytucji – Pilotażowe Wdrażanie” organizowane są w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym 1.18: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie 1.18 w zakładce „Standardy w Pomocy”. 

 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

program konferencji