DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Spotkanie Programowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych
2011-10-05

W dniu 29 września 2011 roku odbyło się spotkanie programowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, w którym udział wzięło 19 przedstawicielek i przedstawicieli z dziewięciu Związków Regionalnych WRZOS.

 

Każdy z obecnych zaprezentował bieżącą działalność organizacji w swoim regionie, dzieląc się zarówno sukcesami, których rok rocznie możemy omawiać coraz więcej, jak i problemami dotykającymi organizacje na różnych płaszczyznach działania. Po tej wymianie doświadczeń, pani prezes Anna Kruczek przedstawiła obecnym strategię Zarządu WRZOS na lata 2011-2013, zachęcając wszystkich do dyskusji się nad jej założeniami.

 

Pierwsze poczynione podczas spotkania wnioski dotyczyły konieczności dalszego zacieśniania współpracy w ramach organizacji, poprzez dzielenie się dobrymi praktykami i udzielania sobie wzajemnego wsparcia merytorycznego. Najważniejsze bowiem dla siły i efektywności WRZOS jest poczucie wspólnoty misji, celów i działań wszystkich jej członków, co zagwarantować może tylko dobra współpraca.