DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Konsultacje w sprawie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
2012-02-07

Rada Działalności Pożytku Publicznego zachęca do przesyłania opinii na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, który zostanie uruchomiony w Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Ze wstępnych planów wynika, że realizacja działań w ramach Funduszu będzie się mogła rozpocząć pod koniec roku 2012 lub na początku 2013., zaś trwać maksymalnie do roku 2016. W ramach przygotowań do konsultacji zapisów Funduszu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ambasadą Królestwa Norwegii oraz Biurem Mechanizmów Finansowych, Rada Działalności Pożytku publicznego przygotowała wstępne stanowisko, do opiniowania którego zachęca.

 

Wstępne stanowisko RDPP oparte jest na dokumencie pn. Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014, Obszar Programowy “Fundusz dla Organizacji Pozarządowych”, Wytyczne dla Programów dla Organizacji Pozarządowych. Treść wytycznych dla FOP do pobrania TUTAJ

 

 

Etap konsultacji potrwa do dnia 17 lutego 2012. Należy podkreślić, że "w oparciu o opinie zebrane w czasie konsultacji RDPP przygotuje swoje ostateczne stanowisko oraz przedstawi je (wraz ze wszystkimi wyrażonymi opiniami bez względu na to czy zostaną one wzięte pod uwagę przez RDPP) MRR, Ambasadzie Królestwa Norwegii oraz BMF". Treść wstępnego stanowiska RDPP do pobrania TUTAJ lub bezpośrednio ze strony http://mamzdanie.org.pl/dev/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/17478