DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu WRZOS

Jedenaście Związków Regionalnych, dwoje przedstawicieli Organizacji Ogólnopolskich, członkowie Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy biura WRZOS wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, które odbyło się 22 maja 2012 roku w Warszawie. 

 

Po oficjalnej inauguracji spotkania przez panią prezes Annę Kruczek oraz wyborze przewodniczącego i protokolanta, uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniami z działań realizowanych przez WRZOS w roku 2011, które zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej uzyskały poparcie Walnego Zgromadzenia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania za rok 2011.

 

Następnie Zarząd WRZOS przedstawił uczestnikom wizję dalszego rozwoju Stowarzyszenia, zachęcając wszystkich do dyskusji nad propozycjami – debata zakończona ustaleniem planu realizacji wizji odbyła się w emocjonującej i pozytywnej atmosferze.

 

Ostatnie godziny Walnego Zebrania poświęcone zostały dyskusji nad rozwojem i funkcjonowaniem poszczególnych Związków Regionalnych i Organizacji Ogólnopolskich WRZOS. Każda z reprezentujących organizacje członkowskie osób przestawiła zakres realizowanych w ostatnich miesiącach projektów, informacje dotyczące ilości regionalnych organizacji członkowskich, zatrudnionych pracowników oraz obszarów współpracy z administracją w procesie współkształtowania polityk publicznych. Po raz kolejny okazało się, że pomimo różnych doświadczeń organizacji WRZOS na powyższych polach, łączy je przedmiot podejmowanych działań i inicjatyw. Wiedza ta na pewno ułatwi podejmowanie współpracy w obszarze polityki społecznej w jeszcze efektywniejszym zakresie.

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za interesującą dyskusję i aktywny udział w spotkaniu.