DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Zapytanie ofertowe- specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
2012-07-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/18/2012 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”( realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w zakresie wdrażania w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej:

 

  • standardu pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy, z uwzględnieniem narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • modelu Centrum Integracji Społecznej;

 

 

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Załączniki merytoryczne do pobrania tutaj