DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
2012-07-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty, w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/19/2012, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”( realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w zakresie wdrażania w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej:

 

  • standardu pracy socjalnej z osobą starszą z uwzględnieniem narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;

 

 

treść informacji do pobrania tutaj

załączniki merytoryczne do pobrania tutaj