DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Jesteśmy aktywni - środowiska pozarządowe konsultują projekt działań na rzecz osób starszych
2012-08-01

Dzięki dużemu zainteresowaniu środowiska pozarządowego projektem „Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013”, Zespół do Spraw Polityki na Rzecz Osób Starszych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  otrzymał setki komentarzy i uwag do opracowanego projektu. Przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób starszych oraz członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego, w odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji, wystosowali 46 listów zawierających merytoryczne uwagi oraz komentarze do przedstawionych założeń. TUTAJ możecie zapoznać się z ich treścią.

 

Konsultacje listowne nie były jedynymi – w poniedziałek 30 lipca 2012 r., w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie, w trakcie którego członkowie Zespołu do Spraw Polityki na Rzecz Osób Starszych w MPiPS raz jeszcze przedstawili główne założenia Programu oraz przekazali uczestnikom wyniki konsultacji.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, działających na rzecz wspierania i aktywizacji osób starszych, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawiciele Zespołu ds. Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentowali członkinie i członkowie Zespołu do Spraw Polityki na Rzecz Osób Starszych.

 

Prowadzona w trakcie spotkania debata dotyczyła zarówno samych komentarzy nadesłanych przez poszczególne osoby i organizacje, jak również doszczegółowienia założeń komponentów konkursowego i systemowego przedstawionego przez MPiPS projektu „Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013”.

 

Okazuje się, że wyniki realizacji prognozowanego konkursu posłużą do merytorycznego wsparcia opracowywanych w Ministerstwie założeń systemowej polityki na rzecz osób starszych.  Wedle założeń Zespołu do Spraw Polityki na Rzecz Osób Starszych w MPiPS, kompletna informacja o konkursie ma zostać ogłoszona w okolicach września 2012r., tak by realizacja działań na rzecz aktywności osób starszych mogła rozpocząć się od listopada 2012r. Nie wiadomo jednak, kto będzie odpowiadał za ewaluacje działań prowadzonych w Programu na lata 2012-2013. Monitoringiem ma się zająć Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Oficjalny raport ze spotkania dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz bezpośrednio do pobrania TUTAJ.